Τρίτη 3 Μαΐου 2022

"It took one person to start a charity but it took thousands of you to keep it going..." Sierra Leone

 Paradise 4 Kids - P4K 

It took one person to start a charity but it took thousands of you to keep it going. Thank you so much for all of your help!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου