Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

Archbishop Makarios distributing tracksuits to Makarios boys football team

 Bassie Masoha Feldman 

His Eminence Archbishop Makarios, distributing tracksuits to Makarios boys football team.

https://www.facebook.com/bassie.feldman

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου