Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Συνάντηση του Δεσπότη με τις πεσβυτέρες, Κανάνγκα (Κονγκό)

 Archevêque de Kananga et tout Kasaï - Chariton Musungayi 

Vendredi 17 Juin 2022.
SE Mgr Chariton Archevêque de Kananga et du Grand Kasayi a eu une première rencontre avec les épouses des prêtres, presbytères comme on les appelle,de la mission centre de Kasayi. Ils ont échangé dans un climat familial et un fond spirituel. Le Saint Père a exhaussé ces dernières à travailler dans l'unité sans hypocrisie, avec amour, humilité, respect mutuel et d'aider leurs époux, nos prêtres, a accomplir dans la crainte de Dieu,l'oeuvre qui leur avait été confiée. Bon week-end à tous.

https://www.facebook.com/archevechedekananga/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου