Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

By the prayers of Theotokos saviour save us!

 FrDn Nicholas Julius Papadopoulos 

By the prayers of Theotokos saviour save us!

https://www.facebook.com/julius.kihara.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου