Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

Των Αγίων Πάντων στην ανατολική Ουγκάντα...

 Uganda Orthodox Church - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda SUNDAY OF ALL SAINTS Well Celebrated in Parisa Mukongolo at the Church of Our Lady the Comforter.
Remembering All the Saints, We are All called to comend Our Lives to Christ Our God, because WE ARE ALL CALLED TO BECOME SAINTS. By Living in Christ, with Love, Good works in Christ, Bearing Our Cross with faith, Patience and humble Repentance.
For it is written, “BE HOLY FOR I AM HOLY." (1 Peter 1:16) BS

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/orthodoxjinjaandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου