Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

Αt St. Paraskevi Monastery in Busaana, Uganda Orthodox Church

 Uganda Orthodox Church - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda 
Our Diocese today kickstarted a 2 Day retreat and it's being hosted at St. Paraskevi Monastery in Busaana. The opening ceremony was graced by the presence of His Grace Bishop Silvester Kisitu who officited. The deliberations excepted in this Retreat include discussion on the future development of the Diocese, governance structure of the Diocese and other general aspects regarding the continuity of the Orthodox Mission in our Diocese. Keep us in prayer.

Περισσότερα...

https://www.facebook.com/orthodoxjinjaandeastug/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου