Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

"Baptism of 13 students of our school who willingly accepted to join the Orthodox Church..." Kenya

Beautiful baptism today of 13 students of our school who willingly accepted to join the Orthodox Church.
May God illumine their hearts and minds and walk on the path of salvation as faithful members of the One Catholic and Apostolic Church (The Orthodox Church). God bless them all.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου