Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα στην Ουγκάντα

 Silvestros Kisitu Today 12th/NOVEMBER, Commemoration of Our Father among the Saints, ST. JOHN THE MERCIFUL, PATRIARCH OF ALEXANDRIA, helper of the needy.
May we have his grace & take on his example in our Christian living.

https://www.facebook.com/silvestros.kisitu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου