Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Κονγκό: Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Κατάγκα

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής


https://www.youtube.com/watch?v=TXj5IoNa9Qw&ab_channel=%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου