Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Saint Paisios Orthodox Church Iboe Kapkures Deanery at Eldoret Diocese is nearly complete... Kenya

 Neo K Neofitos 

Saint Paisios Orthodox Church Iboe Kapkures Deanery at Eldoret Diocese is nearly complete. By end of next week, we will have something beautiful to behold.
We thank God for this progress.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου