Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Our virtual mission team to Ghana was a great success!... OCMC

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Our virtual mission team to Ghana was a great success! The OCMC team members and Ghana youth leaders came together for a series of sessions about teaching, and contributed to the religious education of the Church in Ghana.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου