Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Ορφανοτροφείο Άγιος Βαρνάβας Κένυα...

Ορφανοτροφείο Άγιος Βαρνάβας Κένυα...
ORTHODOXMISSIONKENYA.ORG
Orthodox Mission Kenya St Barnabas Orthodox Orphanage and School We give children a healthy start and a reflective journey of life with a sense of nurturing them into successful individuals. We offer them an exponential opportunity to get educated and protect them from unhealthy indulgences and corr...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου