Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Kenya: "We were celebrating my 26th Anniversary as a Bishop... it is not a short Period."

Makarios Tillyrides Kenyas

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

Φωτογραφία της Makarios Tillyrides Kenyas.

"The Divine liturgy in the Seminary chapel as we were celebrating my 26th Anniversary as a Bishop it is not a short Period. It is not easy but I glorify our Lord Jesus Christ who gives me the strength."

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/makarios.tillyrideskenyas.9?hc_ref=ARQkFZNaJak_hktMNUTq8uF6hrTW3npu7jqAYVqHgp_G-iGm1eW80TyfRJKiE3kO2Wk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου