Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

"May God bless the Orthodox Christians of Sikhendu.This is the first Orthodox Church in the County..."

ORTHODOX CHURCH DIOCESE OF KISUMU AND WESTERN KENYA

Φωτογραφία του Wilson Barngetuny.

"This morning we were blessed to have a Sunday service in Transnzoia county. May God bless the Orthodox Christians of Sikhendu.This is the first Orthodox Church in the County."

https://www.facebook.com/groups/1673909169525804/?hc_ref=ARRk9Ky13D9pDDxXtTtIFYqaXcfzydmcApA-ZriOCCzpYc6sxppVBpfPmgDkUXcCZ70

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου