Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Από το Ιεραποστολικό Έργο στο Καμερούν...

Ιεραποστολή στο Καμερούν-Orhtodox Mission in Cameroon

"Κύριε, πότε σε είδομεν ξένον και διηκονήσαμέν σοι; Και αποκριθείς ο Βασιλεύς ερεί αυτοίς: Aμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε (Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας).
“Seigneur, quand est-ce que nous t’avions vu un étranger et que nous t’avions secouru? «Et le Roi leur répondra: “Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (L’Evangile du dernier Jugement)."


https://www.facebook.com/CameroonOrthodoxMission/?hc_ref=ARQV3SmVgPBWm1a9Zl1szy0jpgqJA017ZIQUM7sElt1ytmZz36r_-4X3XmpTnjn_4DY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου