Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Freetown, Sierra Leone: Τhanking the Orthodox Church and its Μission for its help during the Ebola crisis...P4K
This song was written and sung by a local artist in Freetown Sierra Leone thanking the Orthodox Church and its mission for its help during the Ebola crisis.
youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου