Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

"St. Tabitha Orphanage (Kenya) construction in progress..."

Ebukhubi Ierapostolos

Φωτογραφία του Ebukhubi Ierapostolos.

"Our St. Tabitha Orphanage construction in progress under directorship of Fr Agapios. We have two OCMC members visiting and helping at the construction site. Thanks Dean and Xenia and all who are working together for this wonderful progress."

https://www.facebook.com/ethan.akunda?hc_ref=ARTim97MWoetWYTMD3x27OQL__sHVlqXgSdZsE91Q8vXMIepCzjZAe60plZXjQlza78&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου