Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Do help the Church in Kenya!It's a disaster! 99% of the clergy depend on this salary for "food" leave alone other basic needs. Do help the Church in Kenya!

https://www.facebook.com/OrthodoxMissionAfrica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου