Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Madagascar Hellenic Orthodox Church`s Ηoly Μission-Agni Parthene Despina

Μικρογραφία 5:58  
http://www.youtube.com/watch?v=SIonUTXDOTk

The more someone wants to harden my heart, the more i shall cry from joy, the more i shall say "I LOVE YOU".
Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us, the sinners.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου