Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή από Μαδαγασκάρη: Με καρδιά και επίγνωση


           
    
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Μὲ πολλὴ χαρὰ ἐπικοινωνῶ μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω διὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν, συγχρόνως ὅμως δυστυχῶς καὶ γιὰ τὴν αὔξηση τῶν προβλημάτων. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς συνοδεύει καὶ μᾶς ἐνισχύει στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διερχόμεθα. Εἶναι γιὰ ὅλους μας μία δοκιμασία καὶ ἕνα μάθημα.
Κατ’ ἀρχὰς θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω διὰ τὴ συνεχὴ συμπαράστασή σας στὴν ταπεινή μας διακονία, ἀλλὰ καὶ τὴ χρηματοδότηση ἀρκετῶν ἔργων.
Οἱ δαπάνες σὲ ἔργα ἔχουν μειωθεῖ αἰσθητὰ καὶ μόνο στὰ ἀπαραίτητα προχωροῦμε. Μερικὰ τελείωσαν, ὅπως δύο κατοικίες γιὰ ἱερεῖς γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ἐνοίκια τὰ ὁποῖα καλύπτει ἡ Ἱεραποστολή, οἱ ἐπισκευὲς τριῶν Ναῶν ποὺ εἶχαν καταστραφεῖ τελείως ἀπὸ τοὺς τυφῶνες καὶ τὶς πλημμύρες καὶ δύο Ἱεροὶ Ναοὶ ποὺ πλησιάζουν πρὸς τὸ τέλος των. Ἡ κατασκευὴ τοῦ ὀρφανοτροφείου σταμάτησε, ἀφοῦ κατορθώσαμε νὰ τὸ σκεπάσουμε γιὰ νὰ τὸ προφυλάξουμε ἀπὸ τὶς καταρρακτώδεις βροχὲς ποὺ ἄρχισαν.

Τα παιδιά της μαδαγασκαρινής υπαίθρου υποδέχονται σαν ευλογία την υδροφόρα που τους στείλατε με την αγάπη σας
Τα παιδιά της μαδαγασκαρινής υπαίθρου υποδέχονται σαν
ευλογία την υδροφόρα που τους στείλατε με την αγάπη σας


Οἱ δυσκολίες πολλὲς καθὼς καὶ οἱ ἀνάγκες τὶς ὁποῖες δὲν μποροῦμε ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ καλύψουμε. Ἡ προσευχή μας ἐντονώτερη πρὸς τὸν φιλάνθρωπο Θεὸ καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο διὰ τὴ συνέχιση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἔργου.
Ἤδη περιορίσαμε, ὅσο ἦταν δυνατὸν καὶ τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ ἀπὸ μερικὰ σχολεῖα καὶ κάναμε ὅποιες περικοπὲς ἦταν δυνατὸν καὶ ἔπρεπε νὰ γίνουν. Οἱ προσκλήσεις μας πρὸς ὅλους τοὺς ἱεραποστολικοὺς Συλλόγους ἀλλὰ καὶ ἰδιῶτες εἶναι συνεχεὶς πρὸς στήριξιν τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.
Κατὰ προτροπὴ τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου, προσπαθοῦμε νὰ δημιουργήσουμε ἔσοδα μέσα ἀπὸ τὴν χώρα, κάνοντας κάποια ἐπικερδὴ ἐργασία – ἀρχικά, κτηνοτροφικὴ μονάδα. Χρειάζεται ὅμως καὶ γι αὐτὸ τὸ ἔργο κάποιο κεφάλαιο. Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλοῦμε πολὺ, ἐὰν μπορεῖτε, νὰ μᾶς ἐνισχύσετε ἀναλόγως τῶν δυνατοτήτων σας. Θὰ σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες.
Στὸ διάστημα αὐτὸ γίνονται καὶ ἀρκετὲς βαπτίσεις σὲ πολλὰ χωριὰ ὅπου οἱ ἱερεῖς σὲ συνεργασία μὲ τοὺς κατηχητὲς ἔχουν προετοιμάσει τοὺς κατηχουμένους γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸ πρῶτο καὶ θεμελιῶδες Μυστήριο τῆς Πίστεως.

Συσσίτια παιδιών στο Ανταναναρίβο
Συσσίτια παιδιών στο Ανταναναρίβο

Μία ὁμάδα γιατρῶν ἀπὸ τὴν Κύπρο μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομον προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες της στοὺς πτωχοὺς καὶ πονεμένους ἀρρώστους.
Τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο ποτὲ δὲν σταματᾶ νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες του σὲ πνευματικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἐπίπεδο. Συνεχῶς ὑπάρχουν ἀνάγκες καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ διακονοῦν, δὲν προφθάνουν νὰ τὶς καλύψουν.
Ἂς εὐχηθοῦμε στὸν Θεὸ νὰ παρουσιάσει κι ἄλλα πρόσωπα μὲ Ἱεραποστολικὸ πνεῦμα γιὰ νὰ ἐργασθοῦν στὸν ἀμπελῶνα του.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
† Ὁ Μαδαγασκάρης Ἰγνάτιος

ierapostoles.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου