Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Οrdination fr. Irenaeus in Cyprus... Χειροτονία π. Ειρηναίου στην Κύπρο

Οrdination fr. Irenaeus in Cyprus in an ancient and historic temple from the Metropolitan of Guinea West Africa) George.

Χειροτονία π. Ειρηναίου στην Κύπρο σε έναν αρχαίο και ιστορικό Ναό από τον Μητρόπολίτη Γουϊνέας (Δυτική Αφρική ) Γεώργιο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περισσότερα...   https://www.facebook.com/mitropoli.accras
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου