Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Uganda Medical Clinic Ground Braking

Μικρογραφία 1:02  
http://www.youtube.com/watch?v=yHe4qb8Zb4A

Ground breaking with Orthodox chant in native Ugandan language

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου