Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

OCMC : " Empower the Church at home and abroad... Minister to the needs of Orthodox communities "

Join an OCMC Mission Team 2017

Open Mission Teams

Empower the Church at home and abroad by working, witnessing, worshipping and making disciples. Minister to the needs of Orthodox communities by: presenting a visible expression of the love, unity, and support; sharing the teachings of the Orthodox Faith and providing labor to communities around the globe; and increasing awareness of the unending mission efforts of the Church...

Περισσότερα...  https://www.ocmc.org/about/open_teams.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου