Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

"Tomorrow, we celebrate the greatest Missionary coming to preach the Gospel to us..."

Tomorrow, we celebrate the greatest Missionary coming to preach the Gospel to us.
Have a blessed Christmas Eve as we prepare to worship the incarnation of our Lord and God, Jesus Christ!
www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου