Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Eglise Orthodoxe de Côte d'Ivoire: Fête de l'Exaltation de la Croix

 
Fête de l'Exaltation de la Croix, célébrée dans l'Église Orthodoxe
 
 
 
 
 
 
 
 


 La Fête de l'Exaltation de la Croix, célébrée dans dans l'Église orthodoxe de Côte d'Ivoire ce dimanche 14 Septembre 2014. La paroisse La Sainte Résurrection du Christ d'Ab...idjan en présence de toute la communauté Orthodoxe.
Праздник Воздвижения Креста, который отмечается в Православной Церкви Берега Слоновой Кости это воскресенье, 14 Сентября 2014 Приход Святой Воскресение Христово в Абиджане в присутствии всего православного сообщества

Η Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, γιορτάζεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ακτής του Ελεφαντοστού αυτό Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014 Η ενορία Αγίας Αναστάσεως του Χριστού στο Αμπιτζάν με την παρουσία ολόκληρης της Ορθόδοξης κοινότητας.
The Feast of the Exaltation of the Cross, celebrated in the Orthodox Church of the Ivory Coast this Sunday, 14 September 2014 The parish Holy Resurrection of Christ in Abidjan in the presence of the entire Orthodox community.

historical
The city of Constantinople held a relic of the True Cross, which had been discovered in Jerusalem by St. Helena, mother of Emperor Constantine, in his pilgrimage of 326 on the site of Golgotha (place where Christ was crucified and entombed).

The habit was taken each year to organize a grand procession through the city, with ostentation of the relic.

Later, in 613 the Parthians Sassanids seized the Middle East (Syria, Palestine, Egypt). In 614, they invaded the empire of Heraclius, took Jerusalem and carried the relic of the Cross. The Roman emperor of the East, Heraclius, then launched into his 622-offensive against Palestine. He managed to chase the Parthians in all of Asia Minor (now Turkey), Egypt and Syria.

In 630, emperor resolved to win the True Cross, the new Ark of the Covenant of the new people of God. Before leaving Constantinople, he went to church, wearing black, in a spirit of penance; he prostrated himself before the altar and prayed God to sustain his courage; Finally, he took with him a miraculous image of Christ, determined to fight to the death with it. Heaven assisted the valiant emperor, for his army from victory to victory; One of the conditions of the peace treaty was the return of the Cross of Our Lord in the same condition in which it was taken. Heraclius, on his return, was received at Constantinople by the acclamations of the people; we went to meet him with olive branches and torches, and the True Cross was honored on this occasion, a magnificent triumph.

The emperor himself, in thanksgiving, wanted to return to Jerusalem this sacred wood. When he arrived in the Holy City, he placed the precious relic on his shoulders; and when he was at the door that leads to Calvary, he was unable to move forward, to his amazement and to the amazement of all, "Beware, O Emperor! then said the Patriarch Zacharias; Certainly the imperial clothing you wear is not quite consistent with the poor and humiliated Jesus carrying his cross. "Heraclius, touched by these words left his imperial insignia, took off his shoes, and, dressed as a poor man, he was able to go up to Calvary and place its glorious burden.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου