Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

OCMC A Glimpse at Orthodox Life In Africa

OCMC Exec. Director, Fr. Martin Ritsi, shows some aspects of Orthodox life, worship, celebration and thanksgiving in part of Africa.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου