Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Sierrra Leone: Gift from the Orthodox Church to help set up a new home...

Themi Adamopoulo

0:26

Community Outreach,
Gift from the Orthodox Church to help set up a new home.

https://www.facebook.com/pg/frthemi/videos/?ref=page_Internal 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου