Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Τιμή προς τους Τρεις Αγίους Προστάτες της Παιδείας / Ι. Επισκοπή Μοζαμβίκης29.1.12

Αγαπητοί Φίλοι, χαίρετε!

Σήμερα ήταν μια επιπλέον αποκαλυπτική Κυριακή στον ελληνορθόδοξο ναό τού Μαπούτο. Γιορτάσαμε, με Αρτοκλασία και σχετική συνοπτική αναφορά στο κήρυγμα, τους Τρείς Μεγάλους Προστάτες των Γραμμάτων και της Παιδείας.

Πολυπληθές το εκκλησίασμα: Έλληνες, Ρώσοι, Αμερικανοί και λοιποί! Όλοι συμμετείχαν -με τον δικό του ο καθένας τρόπο- στην ευχαριστιακή Σύναξή μας, μεταλαμβάνοντας μάλιστα οι πλείστοι των Αχράντων Μυστηρίων.Αμέσως μετά, στο Επισκοπείο, απέναντι από τον μεγαλοπρεπή Ναό, έγινε η καθιερωμένη πλούσια συνεστίαση, με εδέσματα που έφεραν οι εντόπιοι Ορθόδοξοι από τα σπίτια τους. Ως γνωστόν, ο οικείος Επίσκοπος κ. Ιωάννης έχει από έτους ανοίξει τις θύρες της Επισκοπής στον λαό, οπότε όλοι έρχονται με την άνεσή τους, συμπεριφέρονται ωσάν στο σπίτι τους, επειδή ακριβώς είναι το σπίτι τους! Οι πρωτοχριστιανικές "αγάπες" σε ισχύ και πλήρη αποδοτικότητα! Θαυμάσια όλα αυτά, τα οποία συντελούν τα μέγιστα στην ενότητα των Ορθοδόξων δια της αλληλογνωριμίας εθνικοτήτων, γλωσσών και προσωπικοτήτων!
Ταυτόχρονα στο σχολείο, στην αυλή του Επισκοπείου και στην σκιά ενός πολυώροφου Υπουργείου, η κ. Μάρω πασχίζει να δημιουργήσει μια Χορωδία Εκκλησιαστικής Μουσικής. Εκεί, αφού κάναμε λόγο για τους Τρεις Ιεράρχες ως Προστατών και του μικρού αυτού Σχολείου εδώ στον νότο της Γης, ο γράφων προσπάθησε να γνωρίσει στα παιδιά το ότι η Βυζαντινή Μουσική εκφράζεται με οκτώ ήχους, χρησιμοποιώντας όλα τα αναστάσιμα απολυτίκια. Εκτός των άλλων, που μαθαίνουν αυτό τον καιρό, έγινε προσπάθεια εκμάθησης και ερμηνείας του "Φως ιλαρόν".

Όλα καλά, "κατά πάντα και διά πάντα"!
Σάς ασπάζομαι όλους από Μαπούτο
π. Π. Καποδίστριας

Περισσότερα...   http://orthomoz.blogspot.com/

Συνάντηση Μητροπολίτη Αξώμης με την ηγεσία της Αιθιοπίας

Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2012   
0-axomis


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος ανταπέδωκεν επίσκεψιν εις τον Εξοχώτατον Πρέσβυν της Ελλάδος κ Νικόλαον Πρωτονοτάριον εις την Ελληνικήν Πρεσβείαν και έσχεν επί δίωρων συζήτησην σχετικώς με τα ζητήματα των Ελληνικών Παροικιών της Αιθιοπίας και του Τζιμπουτί.
Απασχολούν θέμα η λειτουργία των Ελληνικών Σχολείων που εκκρεμεί ακόμη η έλλειψης καθηγητού Θεολόγου και Φιλολόγου.
Ο κ. Πρέσβυς επέδειξε πλήρη κατανόηση και έλαβε μάλιστα αντίγραφο της προσφάτως αποσταλήσης επιστολής προς το Υπουργείον Παιδείας.
Μετά την επιστολήν ταύτην του Μητροπολίτου έσπευσε το Υπ. Παιδείας και επληροφόρησε τον Μητροπολίτην ότι αποστέλλει Θεολόγον καθηγητήν που θα διδάξη και μερικές ώρες Ελληνικών.
Λόγω της Παναφρικανικής Συνελεύσεως εις την Αδδίς Αμπέμπα υπάρχει μεγάλη κίνησης διότι αφίχθησαν Αρχηγοί Κρατών και Υπουργοί από όλες τις χώρες της Αφρικής.
Ο Μητροπολίτης προσκληθείς από τον Εξοχώτατον Υπουργόν Εξωτερικών της Αιγύπτου κ Mohamed K Amr μετέβη μετά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου και παρέστη εις δεξίωσιν εις την Πρεσβείαν Αιγύπτου επί τη επετείω της επαναστάσεως του Αιγυπτιακού Λαού την 25ην / 1 / 2011.
Εγένετο δεκτός με ιδιαίτερες τιμές από τον Εξοχ. Υπουργόν Εξωτερικών και τον Πρέσβυν της Αιγύπτου εις Αδδίς Αμπέμπα.
Παρόντες ήσαν ο Εξοχ. Υπουργός Εξωτερικών της Αιθιοπίας κ Hailemariam Dessalegn , ο Υπουργός Εμπορίου, ο Πρόεδρος του Αιθιοπικού Κοινοβουλίου και πολλές άλλες προσωπικότητες του δημόσιου βίου της χώρας.
Ο Σεβασμιότατος είχε συνομιλίαν με τον Υπ. Εξωτερικών της Αιγύπτου εις τον οποίον ο Μητροπολίτης εξέφρασε ευγνωμοσύνη και ευχαριστίας εκ μέρους της Α.Θ.Μ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ κ Θεοδώρου Β΄ δια την αγάπην του προς το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας και ο Υπουργός απήντησε ότι η Αίγυπτος και η Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων έχουν αδελφούς λαούς και θα είναι πάντοτε πρόθυμος δια ζητήματα του Πατριαρχείου με πολλήν αγάπην.
Εν συνεχεία με τον Υπουργόν Εξωτερικών της Αιθιοπίας συνομήλισαν δια τας αρμονικάς σχέσεις που υπάρχουν με αγάπην δια τους λαούς των δύο Κρατών και ότι και αυτοί ιστορικώς συνδέονται με πολλά κοινά σημεία και προσεκάλεσε τον Μητροπολίτην εις επίσκεψιν.


21


Ο Πρόεδρος της Βουλής εχάρην ιδιαιτέρως που συνηντήθη με τον Μητροπολίτην και του ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εγνώρισε.
Συνεζήτησαν εν συνεχεία δια την επιτροπήν της Ορθοδοξίας που αποτελουμένη από Βουλευτάς της Ελλάδος, Ρωσίας και Ουκρανίας τον επεσκέφθησαν την περασμένη εβδομάδα και συνεζήτησαν δια την συνεργασίαν την οποίαν και υπεσχέθη.
Ο Μητροπολίτης είχε συνομιλίαν με Πρέσβεις διαφόρων άλλων κρατών και εδέχθη πρόσκλησιν του Πρέσβεως των Ηνωμ. Αραβικών Εμιράτων.
Την Κυριακή 29ην/1 εγένετο η εορτή των Τριών Ιεραρχών με εκκλησιασμόν πλέον των ευσεβών Χριστιανών, των μαθητών των Ελλ. Σχολείων μετά των εκπαιδευτικών.
Ο Σεβασμιώτατος προέστη της Θ Λειτουργίας, ομίλησε δια την εορτήν και η εκλεκτή καθηγήτρια της Αγγ. Φιλολογίας κ.Μαρία Εξάρχου διακεκριμένη επιστήμων.
Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης συνεχάρη και ευλόγησε.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Μητροπολίτης μετέβη εις την Αρμενικήν Εκκλησίαν όπου ελειτούργησαν οι Σεβ Μητροπολίται Νέας Ιερσέης Choloyan Oshagan και Νέας Υόρκης Alemezian Nareg του Πατριαρχείου της Κιλικίας (Πατριάρχης Αράμ) και ο Επίσκοπο Nalbandian Armash Του Πατριαρχείου Αρμενίας ( Πατριάρχης Καρακίν Β΄) δια την Αρμενικήν παροικίαν και παρέστη εις την Θ. Λειτουργίαν επί ειδικής καθέδρας.
Εις το τέλος ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης προσεφώνησε τον Σεβ Μητροπολίτην κ Πέτρον με πολύ ωραία λόγια δια την συνεργασία εν τη αγάπη εις την Οικουμενικήν Κίνησιν, τας αδελφικάς τους σχέσεις με την Εκκλησίαν της Αρμενίας εν γένει και προσέφερε μίαν εικόνα χάρτινη της Υπεραγίας Θεοτόκου εκ μέρους του Πατριάρχου Καρακίν Β και ετέραν εικόνα του Ιησού Χριστού εκ μέρους του Πατριάρχου Κιλικίας Αράμ.
Ο Μητροπολίτης εν συνεχεία, ο οποίος είχε δεχθεί τα επισκέψεις των δύο Πατριαρχών εις την Ι. Μητρόπολιν παλαιοτέρα, που είπε ηυχαρίστησε δια τους ωραίους λόγους και τα δώρα, παρεκάλεσε τους Μητροπολίτας να υποβάλλουν τα σέβη του και τας ευχαριστείας του προς τους Πατριάρχας των, ανεφέρθη μεταξύ άλλων εις το γεγονός της ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών εις τας σχέσεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και της Ελλάδος μετά της Αρμενικής Εκκλησίας και της Αρμενίας ως και των εν διασπορά ευρισκομένων και συνέστησε να προσεύχονται όλοι δια το θέλημα του Θεού « ίνα πάντες εν ώσιν».
Ανταλήγησαν ασπασμοί και ελήφθησαν αναμνηστικαί φωτογραφείαι.
Ελυπήθησαν διότι δεν υπήρχε χρόνος να επισκεφθούν την Ι. Μητρόπολιν Αξώμης και να δεχθούν την φιλοξενία του Μητροπολίτου όπως άλλοτε.
Ήταν συγκινητικές στιγμές δια τους Εκκλησιαζομένους και δακρύοντες έψαλαν όλοι την Κυριακήν Προσευχήν.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10764:2012-01-29-23-10-56&catid=26:2009-12-18-08-38-40

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Προετοιμασία για την γιορτή των Τριών Ιεραρχών στην Μοζαμβίκη...

28.1.12
 
 
 
 
Ενώ ο θερινός ήλιος της Μοζαμβίκης τροφοδοτούσε τον τόπο με τις τελευταίες καυτές ακτίνες του κι ενώ κάποιες πνοές ξεθωριασμένου αέρα έφθανε ώς εμάς, εσπερίσαμε κι απόψε στον ευήλιο και εύηχο Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Μαπούτο, προετοιμάζοντας συνάμα την εορτή των Τριών Ιεραρχών, την οποία θα έχουμε αύριο, επειδή μεθαύριο είναι εργάσιμη μέρα και τα παιδιά θα έχουν σχολείο.
Ήδη, με την προτροπή του απουσιάζοντος οικείου Επισκόπου κ. Ιωάννου, από το πρωί -την ώρα του σαββατιάτικου μαθήματος- έγινε προετοιμασία των λιγοστών μαθητών για το ποιοί είναι αυτοί οι άγιοι, που προστατεύουν τα Γράμματα και τους Μαθητές, έγινε μάλιστα προσπάθεια να εκμάθουν το απολυτίκιό τους.
Όλα εδώ είναι συγκινητικά! Κατά συγκυρίαν, απόψε στον Εσπερινό δεν υπήρχε Έλληνας, πλην του λειτουργού, ο οποίος δεν φημίζεται για την γλωσσομάθειά του. Το εκκλησίασμα περί τα είκοσι άτομα όλων των ηλικιών. Στη λιτή προσκύνησαν με ευλάβεια την εικόνα των Τριών Ιεραρχών. Ακολούθησε το Μυστήριο της Εξομολόγησης για τους περισσότερους. Μα κι εκείνοι δεν μιλούν ελληνικά, αλλά την γλώσσα τους: πορτουγέζικα ή ρώσικα. Κύριος οίδε πώς έγινε πλήρης εξομολόγηση!!! Μπορεί απλώς να αναφερθεί ότι μια Ρωσίδα είχε γράψει πέντε λέξεις σ' ένα κομμάτι χαρτί, στα ελληνικά, ώστε να δει ο λειτουργός τα πταίσματά της!!! "Μέγας ει Κύριε"!!!
Τα παιδιά της Εκκλησίας και του Σχολείου -η Γκαπριέλα, η Τζέσικα, η Τζόις, ο Μιράλντου- καληνυχτίστηκαν, ανανεώνοντας την συνάντηση κατά την αυριανή Ευχαριστιακή Σύναξη και την σχολική γιορτή τους.
Το σκότος έπεσε πάνω από το Επισκοπείο. Ο γράφων κλειδομαντάλωσε τα πάντα και, μέσω του διαδικτύου, επικοινωνεί με τους ανά τον κόσμο αναγνώστες φίλους. 
 
 
 
 
Αγαπητοί Φίλοι,
συν Θεώ θα επιστρέψω στα ίδια σε λίγες ημέρες. Εδώ όμως συμβαίνει ένα αναστατικό έργο, όπως και παντού ανά την αφρικανική ήπειρο. Εδώ προΐσταται ένας Επίσκοπος μόνος προς Μόνον, πασχίζοντας να μεταδώσει την Αλήθεια του Ουρανού όπου δει. Γνωρίζω ότι δεν τον πτοεί η μοναξιά, διότι έχει πολύτιμα αποθέματα αγαπητικού πλούτου προς όλους. Αλλά, θεωρώ ταπεινά ότι χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι όμως δυνατόν να διαδοθεί το Ευαγγέλιο -δυνάμει σε 18.000.000 Μοζαμβικανούς, δεδομένου ότι στους πάντες απευθύνεται ο Θείος Λόγος- δίχως την συνεπικουρία ικανού αριθμού ανθρώπων, οι οποίοι θα έχουν την πρόθεση να προσφέρουν το "ζων ύδωρ".
Προσωπικά, ευχαριστώ τον Επίσκοπο Ιωάννη ότι μού έδωσε να ευκαιρία να βγω από τις κατεστημένες βεβαιότητές μου και ν' αφουγκρασθώ τον βηματισμό του Χριστού στις φτωχογειτονιές του Μαπούτο.

Φίλοι, καληνύχτα!
π. Π. Καποδίστριας

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Ο Κένυας Μακάριος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου


IMG_5136


Ο Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος επισκέφθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2012, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου είχε συνάντηση εργασίας με την Πρύτανη Ελπίδα Κεραυνού, τους Αντιπρυτάνεις Τούλα Ονουφρίου και Ανδρέα Αναγιωτό, και άλλα στελέχη του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Πρύτανης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, καλωσορίζοντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κένυας, τον πληροφόρησε για την πορεία ανάπτυξης και εδραίωσης του Πανεπιστημίου.
Αναφέρθηκε επίσης στην εξαιρετική συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με την Μητρόπολη και ιδιαίτερα στη φοίτηση Κενυατών φοιτητών στο Τμήμα Νοσηλευτικής, ως υπότροφοι του Πανεπιστημίου σε άμεση συνεννόηση με τη Μητρόπολη.

Ο Μητροπολίτης Μακάριος, εξέφρασε την ικανοποίηση του τόσο για την θετική πορεία του Πανεπιστημίου όσο και για τις πολύ καλές επιδόσεις των Κενυατών φοιτητών.
Αναφέρθηκε στο ευρύ και πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Κένυας και ενημέρωσε για την πρωτοβουλία ίδρυσης και λειτουργίας Νοσηλευτικής Σχολής, υπό την διοικητική εποπτεία της Εκκλησίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μακάριος απεύθυνε πρόσκληση προς ακαδημαϊκούς και διοικητικά στελέχη του ΤΕΠΑΚ, όπως επισκεφθούν την έδρα της Μητρόπολης και συνεργαστούν για την προετοιμασία και λειτουργία της Σχολής.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10742:2012-01-27-16-31-52&catid=24:2009-12-18-08-37-24

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Ευρωπαϊκή Κοινότητα

του Σεβ. Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ (εκπροσώπου του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ. Θεοδώρου Β’ σε Διεθνείς Οργανισμούς)
Μια σημαντική απόφαση με πρόταση του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ. Θεοδώρου Β’ κατά τη τελευταία συνεδρία της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας είναι η δημιουργία Γραφείου Διεθνών Εκκλησιαστικών Υποθέσεων για να αναβαθμισθεί η συνεργασία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας με τους Διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση, το UNEP και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Η Ευρώπη ως ο πολιτικός και γεωγραφικός χώρος που φιλοδοξεί όχι μόνο για την ευημερία των πολιτών της, αλλά και για την ασφάλεια ολόκληρου του Πλανήτη μας, συμβάλλει με σημαντικά και πολυδάπανα προγράμματα στην αντιμετώπιση ποικίλων κοινωνικών προβλημάτων σε πολλές χώρες του Πλανήτη μας που η κάθε μορφή στήριξης τους βοηθά την Ανθρωπότητα να υπερβεί ορατούς κινδύνους που απειλούν την φυσική επιβίωσή της. Ανάμεσα στις χώρες αυτές είναι κι οι χώρες της Αφρικής, όπου για δυό χιλιάδες χρόνια η κανονική εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανήκει εις το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Μέσα στα πλαίσια αυτά με τις ευλογίες των Μακαριωτάτων Προκαθημένων Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου Β’ και Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β’ και την κανονική άδεια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου δια του Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος, είχα την ευκαιρία με την φιλοξενία στη Αντιπροσωπείας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που στεγάζεται στις Βρυξέλλες μ’ επικεφαλής τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Νεαπόλεως κ. Πορφύριο, να ξεκινήσουμε τις πρώτες μας επαφές στη καρδιά της Ευρώπης μετά του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας για θέματα που αφορούν τους Λαούς της Αφρικανικής Ηπείρου.
Το περιεχόμενο του Ιεραποστολικού έργου του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στις 22 Μητροπόλεις και 7 Επισκοπές του στις Αφρικανικές χώρες, εκτός από την κατήχηση και τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, περιλαμβάνει και την οργάνωση και εποπτεία ενός τεράστιου έργου που έχει σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος της Φτώχειας, ίσων ευκαιριών μορφώσεως και εκπαιδεύσεως άπορων και ορφανών παιδιών, ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, παροχής πόσιμου νερού, καταστολής της μάστιγας του HIV/Aids, προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και θρησκευτικής ανεκτικότητας, εκδημοκρατικοποίηση της τοπικής κοινωνίας, εξάλειψη της διαφθοράς, προστασία του Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας του Θεού και πρωτοβουλίες ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της Αφρικής. Οι πολιτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποβλέπουν ακριβώς στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.
Η αναγκαιότητα της στενώτερης συνεργασίας όλων μας, όπως τόνισε πρόσφατα στη Βιέννη ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, είναι πλέον μονόδρομος για όλες τις υγιείς δυνάμεις της Παγκόσμιας Κοινωνίας για να υπερβούμε τα αδιέξοδα που οδήγησε τον εαυτό της η Διεθνής Κοινότητα ερήμην της Δικαιοσύνης του Θεού.
Ο σκοπός των επαφών αυτών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, μετά από οδηγίες και συνεργασία μετά του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ. Θεοδώρου, αποβλέπουν πρώτον, στην ενημέρωση των Αρχιερέων του Θρόνου για τις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις χώρες της εκκλησιαστικής τους δικαιοδοσίας, και δεύτερον, το πιο σημαντικό, το Γραφείο Διεθνών Εκκλησιαστικών Υποθέσεων να ενημερώνει σε συνεργασία με το ΜΚΟ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας «ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ» τους Αρχιερείς του Θρόνου για την υποδομή που χρειάζονται δια την οργάνωση και λειτουργία τοπικών ΜΚΟς στις εκκλησιαστικές τους έδρες για να υποβάλλουν προτάσεις συνεργασίας στις Πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που λειτουργούν στις χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου. Η ποιμαντική ευθύνη του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας δια τους λαούς της Αφρικής είναι μια ανοικτή πρόσκληση που πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί, χωρίς ποτέ μας να σταματήσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στο κατηχητικό ορθόδοξο έργο μας.
Μια ξεχωριστή συνεργασία αλληλοενημέρωσης, εκτός από το Γραφείο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τις Διπλωματικές μας Αρχές και Αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είχα την ευκαιρία να συναντήσω και τις αξιόλογες γνωστές Ευρωβουλευτές κ. Ελένη Θεοχάρους και κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου, οι οποίες δίνουν τη δική τους μάχη στη πρώτη γραμμή, όχι μόνο για τη Κύπρο και την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρη την Ανθρωπότητα.

Ολοκλήρωσε την ποιμαντική του περιοδεία σε όλες τις ισλαμικές χώρες της Βορείου Αφρικής ο Μητροπολίτης Καρθαγένης και Βορείου Αφρικής Αλέξιος

0-karthagenis


Στις 25 Ιανουαρίου 2012 ολοκλήρωσε την ποιμαντική του περιοδεία σε όλες τις ισλαμικές χώρες της Βορείου Αφρικής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρθαγένης και Βορείου Αφρικής κ Αλέξιος.
Συγκεκριμένα μετά τις ημέρες των Χριστουγέννων και της πρώτης του Έτους στην έδρα της Μητροπόλεως την Τύνιδα, όπου προέστη των ακολουθιών και ευλόγησε τις αγιοβασιλόπιττες της Μητροπόλεως και της Κοινότητος, επεσκέφθη το Ιερό Κέντρο, δηλαδή την έδρα του Πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια, δια να υποβάλει συγχαρητήριες ευχές επί τη εισόδω στο νέον Έτος και ακολούθως να εκζητήση τις Πατριαρχικές ευχές και ευλογίες.
Δια τα Θεοφάνεια ευρέθη κοντά στο ελληνόφωνο και σλαβόφωνο ποίμνιο της Αλγερίας, όπου εόρτασε με τους πιστούς τα Άγια Θεοφάνεια και παραλλήλως Χριστούγεννα με το σλαβόφωνο Ποίμνιο της Μητροπόλεως, δηλαδή με το παλαιό εορτολόγιο των Ρώσων κλπ σλαβοφώνων.
Τέλος την Κυριακή 22 Ιανουαρίου λειτούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό και Κοινοτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Καζαμπλάνκας στο Μαρόκο, συμπαραστατούμενος από τον τοπικό Κλήρο και ευλόγησε και έκοψε την πίττα για το νέο Έτος.
Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις παρέστησαν οι κατά τόπον διπλωματικές και Κοινοτικές αρχές.
Η Αγάπη και οι ευχές της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου διαβιβάστηκαν δια του τοπικού Ποιμενάρχου με αυτόν τον τρόπο για άλλη μία φορά ακόμη και στις πιο δύσκολες αμιγώς ισλαμικές περιοχές της Βορείου Αφρικής και έτσι πνευματικώς και εντόνως συμπαραυρέθηκε από την μία άκρη της Μεσογείου ως το άλλο άκρο του Ατλαντικού κοντά στα Πνευματικά του παιδιά ο Πατριάρχης της αγάπης Θεόδωρος ο Β’ .

Περισσότερα...   http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10732:2012-01-27-01-19-30&catid=25:2009-12-18-08-37-46

Έκκληση για εκπαιδευτική υιοθεσία

Αναδημοσιεύουμε την έκκληση από Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή:


“Υιοθετήστε” εκπαιδευτικά, με 10 ευρώ το μήνα -120 ετησίως, ένα από τα 330 παιδιά του σχολείου της Ορθ. Ιεραποστολής στο Dolisie στο Κογκό- Μπραζαβίλ.


Στο νέο τεύχος του ιεραποστολικού περιοδικού ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ, του ιεραποστολικού Συλλόγου ο Πρωτόκλητος Πάτρας ( τεύχος 131, γ’ τρίμηνο 2011 ) ο ιεραπόστολος στο Κονγκό Μπραζαβίλ π. Θεολόγος κάνει έκκληση στους Ορθόδοξους Χριστιανούς να “υιοθετήσουν” εκπαιδευτικά 1 από τα 330 παιδιά του σχολείου της ορθόδοξης ιεραποστολής στο Dolisie στη Δημοκρατία του Κονγκό - Μπραζαβίλ (République du Congo ) . Το κόστος είναι 10 ευρώ το μήνα, δηλαδή 120 ευρώ ετησίως, για το κάθε παιδί. Έχει ανοιχθεί ειδικός λογαριασμός μέσω του ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ στην Εμπορική Τράπεζα : 619/63553212. Παραθέτουμε τη φωτοτυπία της εκκλήσεως του π. Θεολόγου στο περιοδικό.
Έχει ανοιχθεί ειδικός λογαριασμός μέσω του ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ στην Εμπορική Τράπεζα : 619/63553212. Παραθέτουμε τη φωτοτυπία της εκκλήσεως του π. Θεολόγου στο περιοδικό.
Ιδιαίτερη έκκληση κάνουμε στους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Αυστραλίας που έκτισαν το σχολείο αυτό, αλλά και όλους τους Έλληνες Ορθοδόξους του εξωτερικού που κατοικούν σε άλλες χώρες.


Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Χειροτονία του Γκανέζου Διακόνου Δανιήλ Opuku Ayeh στη Λάρνακα

εκ της Ι.Μ. Άκκρας         

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012 ο Σεβ. Μητροπολίτης Άκκρας Γεώργιος, με την άδεια και την ευλογία της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, την άδεια του οικείου Ποιμενάρχη, Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. Χρυσοστόμου, χειροτόνησε Διάκονο τον Δανιήλ Opuku Ayeh, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπολιτίσσης στην Λάρνακα. Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Χριστοδουλίδης, ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Kwame Lambi, και ο π. Βασίλειος Lambi.

Στον νέο Διάκονο δόθηκε το όνομα Ειρηναίος, προς τιμήν του πρώτου Ιεραποστόλου της Γκάνας μακαριστού Μητροπολίτου Πηλουσίου Ειρηναίου Ταλαμβέκου.

Ο Διάκονος Ειρηναίος είναι απόφοιτος της Πατριαρχικής Σχολής ‘Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄’ στην Ναιρόμπι της Κένυας και από την αποφοίτησή του μέχρι σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως κατηχητής στην Γκάνα.

Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομο που στηρίζει το έργο την εκπαίδευση φτωχών Γκανέζων μαθητών μέσα από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας, τον π. Μιχαήλ Χριστοδουλίδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Σύνδεσμου Εξωτερικής Ιεραποστολής ‘Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός’ που τα τελευταία 20 χρόνια συνεργάζονται μαζί του και στηρίζουν το πρόγραμμα κατηχήσεως και βαπτίσεως στην Ιεραποστολή καθώς και άλλα προγράμματα που έχουν στόχο την ηθική και υλική στήριξη των δοκιμαζομένων Αφρικανών Ορθοδόξων.
Το μεσημέρι οι ανάδοχοι του νέου Διακόνου κα. Ελλάδα και κα. Αγγελική παρέθεσαν γεύμα. Κατά την διάρκεια του γεύματος οι Γκανέζοι κληρικοί μίλησαν στους συνδαιτυμόνες για το πώς ξεκίνησε η Ιεραποστολή στην Γκάνα, για το έργο που επιτελείται σήμερα εκεί από το Πατριαρχείο και απέδωσαν εκκλησιαστικούς ύμνους στην τοπική διάλεκτο.

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Ο Μητροπολίτης Ιλίου βάπτισε μια ενήλικη από την Ουγκάντα

0-ougkanta4

Γράφει η Romfea.gr, 15.44

Την Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας τέλεσε το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος μιας ενήλικης κοπέλας από την Ουγκάντα, η οποία έλαβε όνομα προς τιμήν της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και πανσόφου Αικατερίνης.
Το Μυστήριο έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά Δήμου Αχαρνών της Ι.Μ. Ιλίου, στον οποίο υπάρχει ειδικό Βαπτιστήριο για την βάπτιση ενηλίκων κατά το πρότυπο των αρχαίων χριστιανικών Ναών.
Να σημειωθεί ότι στο Μυστήριο συμμετείχαν ο Πρωτοπρ. Γρηγόριος Πιγκάλοβ, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Παναγίας Σουμελά καθώς και ο π. Εμμανουήλ, ιερέας από την Ουγκάντα, και πνευματικός πατέρας της νεοφώτιστης.
Η άλλη μια ιδιαιτερότητα της τελετής ήταν ότι το Μυστήριο τελέσθηκε σε τρεις γλώσσες, στα ελληνικά, στα ρώσικα καθώς και στην μητρική γλώσσα της κοπέλας.

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος στη Μόσχα

_DSC_0811

Στη Μόσχα αφίχθη την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου Αρχιμ. Παντελεήμων Αράθυμο.
Τον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο «Domodedovo», ο Σεβ. Μητροπολίτης Κολόμνας κ. Ιουβενάλιος, ο Μητροπολίτης Κυρήνης κ. Αθανάσιος (Έξαρχος του Πατριαρχείου στη Μόσχα) και ο Αρχιεπίσκοπος Ίστρας κ. Αρσένιος.
Επίσης για την υποδοχή παρέστησαν οι Πρέσβεις της Αιγύπτου κ. Αλάα Ελχαντίντι και της Ελλάδος κ. Μ. Σπινέλλης καθώς και ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος για την ενότητα Ορθοδόξων λαών (ΔΙΕΟΛ) κ. Β. Αλεξέγιεφ.
Να αναφερθεί ότι κατόπιν αποφάσεως του ΔΙΕΟΛ στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλεξανδρείας απονέμεται βραβείο Πατριάρχης Αλέξιος Β΄για το έτος 2011.΄
Το εν λόγω βραβείο απονέμεται στον Πατριάρχη «για την εξαιρετική προσφορά προς εμπέδωση της ενότητας Ορθοδόξων λαών και για την εδραίωση και προβολή των χριστιανικών αξιών στην κοινωνία», το οποίο θα παραλάβει αυτοπροσώπως στην επίσημη τελετή στις 22 Ιανουαρίου 2012 στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Χριστού του Σωτήρος της Μόσχας.
Καλωσορίζοντας τον Πατριάρχη Θεόδωρο ο Μητροπολίτης Ιουβενάλιος τόνισε το σπουδαίο και πολυσχιδές έργο του, για την σύσφιξη των διορθοδόξων σχέσεων.
Η απονομή του βραβείου, σύμφωνα με τον Ρώσο Ιεράρχη, αποτελεί αναγνώριση της σημασίας αυτού.
Ο Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας από την πλευρά του, εξέφρασε τη χαρά του για την άφιξη στην πρωτεύουσα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Τέλος ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, αναφέρθηκε στην πρώτη του επίσκεψη στη Μόσχα πριν από περίπου είκοσι οχτώ χρόνια.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10678:2012-01-21-09-07-40&catid=13

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Χειροτονία του Γκανέζου Πρεσβυτέρου Βασιλείου Kwame Lambi από τον Μητροπολίτη Άκκρας


IMG_0320


Την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012, ημέρα που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Γερασίμου Παλλαδά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας και την αποκατάσταση της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, ο Σεβ. Μητροπολίτης Άκκρας Γεώργιος, με την άδεια και την ευλογία της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, χειροτόνησε Πρεσβύτερο τον Γκανέζο Διάκονο Βασίλειο Kwame Lambi, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Μέσα Γειτονιάς στην Λεμεσό.
Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχαν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Επιφάνειος Χατζηγιάγκου, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Μιχαήλ Μιχαήλ, ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Kwame Lambi, και ο Διάκονος Γεώργιος.
Ο νέος Πρεσβύτερος είναι Ορθόδοξος τρίτης γενεάς και κατάγεται από εκκλησιαστική οικογένεια.
Ο παππούς του ήταν ο πρώτος Γκανέζος κληρικός που χειροτονήθηκε από τον Μητροπολίτη Άκκρας Ειρηναίο Ταλαμβέκο και ο πατέρας του είναι ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Άκκρας.
Ο π. Βασίλειος είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης.
Στην ομιλία του με φανερή συγκίνηση ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην πνευματική του κατάρτιση κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Μητροπολίτη Ειρηναίο και στον νυν Μητροπολίτη Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας Δαμασκηνό που τον είχε χειροτονήσει Διάκονο.
Ο Σεβασμιώτατος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Ορθόδοξη παρουσία στην Γκάνα, στο πρόσωπο του νέου Πρεσβυτέρου και στην σημαντική συμβολή της οικογένειάς του στην εξάπλωση της Ορθοδοξίας στην Γκάνα, μετέφερε στο πυκνό εκκλησίασμα τις ευχές και τις ευλογίες του Πατριάρχη και ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο που παραχώρησε την άδεια να γίνει η χειροτονία στην επαρχία του και για την εν γένει στήριξη του Ιεραποστολικού έργου του Πατριαρχείου.
Τέλος ευχαρίστησε τον προϊστάμενο του Ναού Πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Μιχαήλ που ανέλαβε τα της χειροτονίας και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Επιφάνειο Χατζηγιάγκου, Προϊστάμενο του Καθεδρικού Ναού Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, για την μέχρι σήμερα υλική και ηθική στήριξη του Ιεραποστολικού έργου στην Γκάνα, αφού με φροντίδα του έχουν αναγερθεί στην Γκάνα 3 Ιεροί Ναοί, 3 Σχολεία, 1 Ορφανοτροφείο και 1 Οικοτροφείο.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10630:2012-01-16-17-21-48&catid=25:2009-12-18-08-37-46

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Ελληνικός γάμος στην Αφρική

Του Σεβ. Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ
Ένας Γάμος στην Ελλάδα ή στην Κύπρο θεωρείται μια συνηθισμένη κοινωνική οικογενειακή υπόθεση. Στο χώρο του Απόδημου Ελληνισμού αποκτά επιπλέον και εθνική και θρησκευτική σπουδαιότητα για τη διατήρηση και την ενίσχυση της εθνικής και ορθόδοξης ταυτότητας μας. Αυτό διαπίστωσα τελευταίως με τη τιμή που είχα να παραστώ τελευταίως στη μεγάλη χαρά της γνωστής οικογένειας της Ελληνικής Παροικίας μας στη Νότιο Αφρική Ευάγγελου και Αναστασίας Τσίχλα για το γάμο του γιού τους Σταύρου μετά της Νάταλης.
Μετά την ολοκλήρωση των θείων Ιερών Ακολουθειών και σημαντικών ιεραποστολικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα μετά την μεγάλη εορτή των αγίων Θεοφανείων ταξίδεψα αεροπορικώς από το Χαράρε του Ζιμπάμπουε στο Τζοχάννεσπουργκ και την επομένη στο Ντέρπαν, όπου μετά του Ιερατικού Προϊσταμένου του νεόκτιστου εντυπωσιακού Ιερού Ναού του Αποστόλου Ανδρέα, του αγίου Νικολάου και του αγίου Γερασίμου, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Προκοπίου, τελέσαμε το Ιερό Μυστήριο του γάμου των νεονύμφων Σταύρου και Νάταλης. Η χαρά όλως μας ήταν ξεχωριστή, ιδιαίτερα των γονέων τους, των γιαγιάδων, των συγγενών και των φίλων που ήρθαν από διάφορα μέρη του κόσμου. Ο Ελληνισμός είναι οικουμενικός, παντού Έλληνες που τους ενώνει η ένωση της ζωής δύο νέων ανθρώπων.
Ο Ναός εντυπωσιακός, ένας συνδιασμός της Βασιλικής με τρούλλο με όμορφες βυζαντινές εικόνες, ίσως ο μεγαλύτερος μετά τον καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Αλεξάνδρειας, ένα κορυφαίο έργο που ολοκλήρωσε με πολλές θυσίες επί του μακαριστού Πατριάρχου Πέτρου, ο Πρόξενος της Κύπρου κ. Σάββας Στυλιανού, όταν ήταν Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, του οποίου τα εγκαίνια έγιναν πρόσφατα από τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο κ. Θεόδωρο και τον οικείο Μητροπολίτη Καλής Ελπίδος κ. Σέργιο.
Η ελληνική ψαλμωδία σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου είναι μια όαση γεμάτη ηλιακτίδες από τον ελληνορθόδοξον πνευματικόν πλούτον της πατρίδας, λές κι ο Ήλιος της Δικαιοσύνης που φωτίζει την Οικουμένη και την Ανθρωπότητα όλη είναι Ελληνικός. Στο τέλος του Μυστηρίου η πατροπαράδοτη φωτογραφία, ως σφραγίδα και μαρτυρία της υπόσχεσης των νεονύμφων, του Σταύρου και της Νάταλης, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, γονέων, συγγενών και φίλων για την υψηλή ευθύνη τους να οργανώσουν τη δική τους οικογένεια όπως οι γονείς τους και μια μέρα στο μέλλον να δούν τα δικά τους παιδιά να πατρεύονται στην Εκκλησία. Η ξενόφερνη μόδα στη Πατρίδα μερικοί να πατρεύονται χωρίς να πηγαίνουν στην Εκκλησία, δεν έχει ακόμη περάσει στην Παροικία μας. Οι γονείς χωρίς να ακούσουν το «ΗσαΊα χόρευε...», χωρίς να ρίξουν τα πέταλα και τα κουφέτα και να ακούσουν τη φράση «η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά τους πατρεύτηκαν.
Μετά το Μυστήριο του γάμου, η δεξίωση έγινε σε ένα όμορφο καταπράσινο Πάρκο που λειτουργούν κι όλα τα είδη των σπορτ. Η οικογένεια Τσίχλα είναι γνωστοί στην Νότιο Αφρική και όχι μόνο για την ενασχόληση τους για χρόνια στο χώρο του αθλητισμού, ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου. Για πολλά χρόνια ήσαν οι ιδιοκτήτες της πιο διάσημης ομάδας της πρώτης Εθνικής της Νοτίου Αφρικής της Σαντάου με το μεγαλύτερο αριθμό επιτυχίας στο θεσμό του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, με διακρίσεις ακόμη και στο Παναφρικανικό διασυλλογικό Κύπελλο. Ο Ευάγγελος Τσίχλας ήταν κάποτε ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου Αθηνών.
Στα δύσκολα χρόνια του Απαρχάϊτ, των φυλετικών διακρίσεων σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του τοπικού πληθυσμού το ζεύγος Τσίχλα πρωτοστάτησεν μέσα από τον Αθλητισμό να προστατέψουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ένα μεγάλο αναίμακτο αγώνα του Νέλσων Μαντέλα που τελικά νίκησε μέσα από τη φυλακή, να αποφεχθεί ο εμφύλιος σπαραγμός και να επέλθει η εκδημοκρατικοποίηση της χώρας με ειρηνικές διαδικασίες με το δικαίωμα του εκλογικού δικαιώματος σε όλους τους πολίτες της Χώρας και όχι μόνο στους λευκούς, με ένα νέο δημοκρατικό Σύνταγμα, που η συμβολή του γνωστού Έλληνα Απόδημου δικηγόρου Γιώργου Μπίζου ήταν σημαντική.
Σήμερα η κ. Νατάσια Τσίχλα, όπως τη λένε οι μαύροι, εκπροσωπεί την Αφρικανική Ήπειρον στην εκτελεστική Επιτροπή των ισχυρών της ΦΙΠΑΣ, συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή του Παγκόσμιου Ποδοσφαιρικού Τορνουά που έγινε πρόσφατα στην Νότιο Αφρική, ως επίσης και αξιωματούχος της τοπικής εθνικής ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με ειδικές ευθύνες για την Εθνική Γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Νοτίου Αφρικής. Γνωρίζοντας, την ευαισθησία της και το πατριωτισμό της για τις Ελληνορθόδοξες αρετές της φυλής, οι περισσότεροι την αποκαλούμε κι ως Μπουμπουλίνα του Ελληνισμού.
Όταν σε δύσκολες εποχές η μεγαλύτερη πρώτη ιστορική Ελληνική Κοινότητα του Τζοχάνεσπουργκ βρέθηκε σε δύσκολες στιγμές καταχρεωμένη με κίνδυνο να καταρρεύσει, ο αγαπητός μας κ. Ευάγγελος Τσίχλας ανέλαβε την Προεδρία της, όπου με τα Μέλη του Συμβουλίου του, τη στήριξη της οικογένειας του και της Παροικίας μας και της Μητροπόλεως, κατάφερε να ξεχρεώσει το χρέος και να δημιουργήσει υγιείς δομές για την οικονομική βιωσιμότητα της.
Έτσι η παρουσία μου στο Γάμο των παιδιών τους, του Σταύρου και της Νάταλης, ήταν και μια ευκαιρία εκ μέρους του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ. Θεοδώρου, να εκφράσουμε τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας για την προσφορά τους στην Παροικία μας και στο Πατριαρχείο μας, να διασωθούν αξίες που συνδέονται με την επιβίωση του Ελληνισμού μακρυά από τα σύνορα της Πατρίδας. Η ελληνική πατροπαράδοτη μουσική που ακολούθησε ήταν ο καλύτερος επίλογος της μεγάλης γιορτής του γάμου των αγαπητών μας Σταύρου και Νάταλης με το τραγούδι του θείου τους Παναγιώτη «ένας αετός....». Να μας ζήσουν και να μας κάνουν πολλά παιδιά.
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

2011: Η χρηματική βοήθεια προς τα ιεραποστολικά κλιμάκια από την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

2011: Η χρηματική βοήθεια προς τα ιεραποστολικά κλιμάκια ανήλθε στο ποσό του 1.213.632,22 €

11.01.2012  |  Στις κατηγορίες: Η προσφορά

Κατά το έτος 2011 η Αδελφότητά μας ενίσχυσε τα ιεραποστολικά κλιμάκια με τις δικές σας δωρεές, αποστέλλοντας χρηματικά βοηθήματα συνολικού ύψους 1.213.632,22 €. Πιο συγκεκριμένα, εστάλησαν:

Στη Σιέρρα Λεόνε (Ι.Ε. Σιέρρα Λεόνε)

 • 48.000 για την ολοκλήρωση του Ιερού Ναού της Αναστάσεως
 • 22.000 για την αποπεράτωση του σχολικού συγκροτήματος στο Freetown
 • 15.000 για την περίφραξη του οικοδομικού συγκροτήματος στο Waterloo
 • 5.000 για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • 4.000 για ανόρυξη πηγαδιών
 • 500 για αγορά βιβλίων

Στην Τανζανία (Ι.Μ. Ειρηνουπόλεως)

 • 15.000 για αποπεράτωση Ιερού Ναού
 • 10.000 για αγορά αυτοκινήτου
 • 5.000 για την αποπεράτωση του Δημοτικού Σχολείου Άγιος Μάρκος
 • 5.000 για τον εξοπλισμό του Σχολείου
 • 5.000 για διάφορες ιεραποστολικές ανάγκες

Στην Μπραζαβίλ (Ι.Ε. Μπραζαβίλ)

 • 15.000 για τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Pointe Noirre

Στη Νιγηρία (Ι.Μ. Νιγηρίας)

 • 13.350 για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Χριστοφόρου

Στο Μπουρούντι (Ι.Ε. Μπουρούντι)

 • 30.000 για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου
 • 15.000 για τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
 • 13.000 για τον εξοπλισμό της Τεχνικής Σχολής

Στην Ινδονησία (Ι.Μ. Σιγκαπούρης)

 • 55.000 για τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλου Παύλου και Μάρθας
 • 40.050 για την ανέγερση του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Pargambiran
 • 20.000 για την αποπεράτωση του 3ου ορόφου της Ακαδημίας
 • 11.000 για την αγορά αγροτικής έκτασης στο Pargambiran
 • 5.000 για ιεραποστολικές ανάγκες
 • 4.100 για τη λειτουργία του Νοσοκομείου της Ιεραποστολής
 • 3.000 για υποτροφίες

Στο Μαλάουι (Ι.Μ. Ζάμπιας)

 • 42.000 για την ανόρυξη 14 πηγαδιών
 • 16.000 για την ανέγερση οικίας ιερέως
 • 9.000 για τον εξοπλισμό Ιερού Ναού
 • 8.400 για βαπτίσεις
 • 1.350 ως κοινωνική βοήθεια

Στη Μαδαγασκάρη (Ι.Ε. Μαδαγασκάρης)

 • 55.000 για την ανέγερση Αγροτικής Σχολής στην Manakara
 • 25.000 για συσσίτια
 • 20.000 για την ανέγερση ορφανοτροφείου
 • 10.000 για τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας και Μαγδαληνής
 • 10.000 για την αποπεράτωση Γυμνασίου

Στην Ουγκάντα (Ι.Μ. Καμπάλας)

 • 40.500 για συσσίτια
 • 31.000 για τους Ιερούς Ναούς Αναλήψεως και Αγίας Δροσίδος
 • 22.500 για την ανέγερση Γυμνασίου
 • 15.000 για την προμήθεια μύλου
 • 5.000 για ηλεκτρική γεννήτρια

Στην Ινδία (Ι.Μ. Σιγκαπούρης)

 • 44.000 για συσσίτια
 • 40.000 για την αποπεράτωση του ορφανοτροφείου αρρένων στην Καλκούτα

Στα Νησιά Φίτζι (Ι.Μ. Νέας Ζηλανδίας)

 • 45.000 για τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
 • 8.000 για τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
 • 8.000 για την κάλυψη γενικών ιεραποστολικών αναγκών

Στην Γκάνα (Ι.Μ. Άκκρας)

 • 25.000 για σχολεία
 • 20.000 για την αγορά ακινήτου

Στο Κογκό (Ι.Μ. Κεντρώας Αφρικής)

 • 65.000 για την ανέγερση Δημοτικού και Γυμνασίου σχολείου στην πόλη Gungu
 • 55.000 για την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση του Ιερού Ναού των Αρχαγγέλων στην Κινσάσα
 • 42.000 για την ανέγερση του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην πόλη Gungu
 • 20.000 για συσσίτια
 • 15.000 για την ανέγερση ιατρείου
 • 13.000 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 • 3.000 για την ανόρυξη πηγαδιού

Στην περιοχή Κατάγκας του Κογκό (Ι.Ε. Κατάγκας)

 • 8.000 για αγορά οικοπέδου
 • 2.500 για τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στην Tsiabula
 • 500 για οικία ιερέως

Στην Αιθιοπία (Ι.Μ. Αξώμης)

 • 2.000 για συσσίτια

Στην Μποτσουάνα (Ι.Ε. Μποτσουάνας)

 • 53.500 για την αγορά, διαμόρφωση και εξοπλισμό Ιερού Ναού
 • 50.000 για την αγορά ιεραποστολικού κέντρου

Στη Λιβύη (Ι.Μ. Λιβύης)

 • 8.000 για αποκατάσταση πολεμικών ζημιών

Στην Κολομβία (Ι.Μ. Μεξικού)

 • 550 για έξοδα περίθαλψης

Στο Καμερούν (Ι.Μ. Καμερούν)

 • 15.000 για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Χειροτονία του θεολόγου κ. Σαμουήλ Καριόκι από την Κένυα, από τον Άκκρας Γεώργιο

εκ του Γραφείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα
Την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012, ο Σεβ. Μητροπολίτης Άκκρας κ.Γεώργιος, Εκπρόσωπος της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β ΄, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Νικολάου και Φωτίου, Άνω Κυψέλης, Μετοχίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αθήνα, όπου, Σεπτή Εντολή, τέλεσε την εις Διάκονο χειροτονία, του Αφρικανού θεολόγου Σαμουήλ Καριόκι, από την Κένυα, προκειμένου να υπηρετήσει την Αλεξανδρινή Εκκλησία στην Αφρικανική Ήπειρο.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, εκ μέρους της Α. Θ. Μακαριότητος του Πατριάρχου, ο Σεβασμιώτατος κ. Γεώργιος,παρασημοφόρησε με το Σταυρό του Αγίου Μάρκου, την Κα Λεμονιά Πλακίδου, Εκπαιδευτικό και επί δεκαετία συντονίστρια εκπαιδεύσεως της υποσαχαρίου Αφρικής, εξαίροντας την προσφορά της τόσο στην εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων της Αφρικής , όσο και στον Πατριαρχικό Θρόνο του Αγίου Μάρκου.
Ακολούθησε στο αρχονταρίκι του Μετοχίου η καθιερωμένη ευλογία και κοπή της Αγιοβασιλόπιτας, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Άκκρας , παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Αξώμης κ. Πέτρου, Γενικού Πατριαρχικού Επιτρόπου, των Μεγάλων Αρχόντων και οφικιάλλων του Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στην Αθήνα, του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Άνω Κυψέλης και πλήθους πιστών, όπου ο Σεβασμιώτατος μετέφερε προς όλους τις Πατριαρχικές ευχές και ευλογίες του Προκαθημένου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας για το Νέο έτος.

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2012 ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Την 5η Ιανουαρίου 2012 η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ χοροστάτησε κατά την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, του Μ. Εσπερινού και την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου.

Κατά την Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων η Α.Θ.Μ. προεξήρχε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και της Ακολουθίας του Μ.Αγιασμού στόν Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας, συλλειτουργούντος του Θεοφιλ. Επισκόπου Μαρεώτιδος κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας, παρουσία του Εξοχ.Πρέσβεως της Ελλάδος στην Αίγυπτο κ.Χριστόδουλου Λάζαρη, του Εντιμ.Επιτετραμμένου της Κυπριακής Πρεσβείας κ.Ανδρέα Κουζούπη, του Εντιμ. Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Χρήστου Καποδίστρια, εκπροσώπων της Ελληνικής Κοινότητος, της Κυπριακής Αδελφότητος, ελληνικών Συλλόγων και φορέων της Μεγάλης Πόλεως και πλήθους φιλοθέων Χριστιανών.

Αμέσως μετά ο Μακ.Πατριάρχης υπεδέχθη επισήμως στην Πατριαρχική Καθέδρα τον Εξοχ. Κυβερνήτη Αλεξανδρείας κ. Χοσάμ Ελ Φούλι, συνοδευόμενο από πολυμελή ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών της τοπικής Κυβερνήσεως, της κρατικής Ασφαλείας και άλλους αξιωματούχους της χώρας.

Προσφωνών τον υψηλό επισκέπτη ο Μακαριώτατος ανεφέρθη στην δισχιλιετή παρούσια του Πατριαρχείου στην Αίγυπτο και εξέφρασε την βεβαιότητα για την προοδευτική πορεία αυτής, ως και τις ευχαριστίες Του για την αγάπη, τον σεβασμό και τη στήριξη προς το πολυσχιδέστατο έργο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Αντιφωνών ο Εξοχ.κ.Κυβερνήτης ευχαρίστησε τον Σεπτό Προκαθήμενο για την θερμή υποδοχή, ως και τους Έλληνες για ό,τι προσέφεραν ιστορικά στην Αίγυπτο. Επίσης χαρακτήρισε τον Πατριαρχικό Οίκο ως «πνευματικό κόσμημα» και καύχημα για την Μεγάλη Πόλη και φορέα ανάπτυξης για την Νειλοχώρα.

Το μεσημέρι η Α.Θ.Μ. προεξήρχε της τελετής του Αγιασμού των Υδάτων στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αλεξανδρείας. Αρκετά ελληνόπουλα κολύμβησαν στα παγωμένα νερά της θαλάσσης για να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό. Προς αυτά ο Μακαριώτατος προσέφερε πολύτιμα αναμνηστικά δώρα. Εν συνεχεία ο Αξιοτ.Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου κ.Εδμόνδος Κασιμάτης παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχου και όλης της παροικίας .

Περισσότερα...   http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=729

Ορθόδοξη Ιεραποστολή στη Ζιμπάμπουε

του Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε και Αγκόλας Σεραφείμ Κυκκώτη
Η παρουσία Αποδήμων Ελλήνων σε χώρες του εξωτερικού είναι αφορμή για τη ζωντανή παρουσία της Ορθοδοξίας ανάμεσα σε τοπικούς πληθυσμούς. Αυτό συμβαίνει και στη Ζιμπάμπουε, όπου τα τελευταία χρόνια με σημαντικές πρωτοβουλίες του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, με την Ορθόδοξη Ιεραποστολική δράση, επιτελούνται πράγματα αξιοθαύμαστα. Ορθόδοξα Ιεραποστολικά Κέντρα με Ορθόδοξους Ναούς, ορθόδοξα σχολεία και μικρές κλινικές, με τους ορθόδοξους ιθαγενείς κληρικούς, εκπαιδευτικούς, κατηχητές, ιατρούς και νοσοκομειακό προσωπικό, αποτελούν πλέον ένα ξεχωριστό καύχημα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, όπου σήμερα κάτω από την κανονική εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στις 56 χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου λειτουργούν, εκτός από τον παραδοσιακό χώρον της Αρχιεπισκοπής Αλεξανδρείας, 22 Μητροπόλεις και επτά Επισκοπές.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη Ζιμπάμπουε ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα με τον ερχομόν των πρώτων Ελλήνων μεταναστών για μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και για τους συγγενείς τους στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Από το 1927 μέχρι το 1968 η Ζιμπάμπουε ήταν ενταγμένη με το όνομα Ροδεσία στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Ιωαννουπόλεως. Από το 1968 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως ξεχωριστή Μητρόπολη.
Οι πρώτες Ιεραποστολικές προσπάθειες ξεκίνησαν με το μακαριστό Μητροπολίτη Καρθαγένης Χρυσόστομο στη δεκαετία του 1980.Συνεχίσθησαν αργότερα από το Μητροπολίτη Ιωαννουπόλεως Σεραφείμ, που ως τοποτηρητής χειροτόνησε και το πρώτο ιθαγενή κληρικό στην ιστορία της Μητροπόλεως Ζιμπάμπουε, τον π. Ραφαήλ. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολική δράση αναπτύχθηκε ραγδαία από τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο κ. Θεόδωρο (εκλέχθηκε ως Πατριάρχης το 2004 όταν διακονούσε ως Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε).
ΘΕΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ- ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Μητροπολίτης Γκάνας Γεώργιος για έξι χρόνια (2004 – 2010), με τη στήριξη ευσεβών χριστιανών από Ελλάδα και Κύπρο, έκανε πραγματικά θαύματα. Ξεκίνησε με επιτυχία το θεσμό της παροχής υποτροφιών σε άπορα και ορφανά παιδιά που στηρίζουν, πολλές φορές από το υστέρημα τους, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι οικογενειάρχες από την Ελλάδα και την Κύπρο. Μια νέα ελπίδα ανέτειλε στη ζωή πολλών άπορων και ορφανών παιδιών για ίσες ευκαιρίες μόρφωσης, όπως τα παιδιά της Ευρώπης.
Μπορεί η οικονομική κρίση που κτύπησε τις οικονομίες της Ελλάδος και της Κύπρου το τελευταίο καιρό να περιόρισε στο ελάχιστο το μηνιαίο εισόδημα πολλών οικογενειών, εντούτοις πολλοί είναι αυτοί που συνεχίζουν να βοηθούν μηνιαίως αρκετά άπορα και ορφανά παιδιά, λες και είναι το τάμα της ζωής τους. Για όλους αυτούς τους ανώνυμους ευσεβείς εθελοντές της αγάπης και της προσφοράς η υπόθεση της παροχής μηνιαίας υποτροφίας σ’ ένα άπορο ή ορφανό παιδάκι δεν είναι απλώς μια κοινωνική υποχρέωση προς τα πονεμένα και στερημένα μέλη μιας τοπικής κοινωνίας. Είναι κάτι περισσότερο, κάτι υπαρξιακό που συνδέεται με τη βαθειά τους πίστη στο Χριστό ότι έτσι συμμετέχουν άμεσα στην θεία Εντολή του Ιησού Χριστού «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη». Γίνονται Απόστολοι της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πάνω απ’ όλα όμως είναι και η συναισθηματική φόρτωση που αρχίζουν να αισθάνονται ότι εκτός από τα δικά τους παιδιά, έχουν ακόμη ένα παιδάκι στην μακρυνή Αφρική. Το ίδιο κι οι παππούδες κι οι γιαγιάδες, εκτός από τα δικά τους εγγόνια από τα παιδιά τους, αισθάνονται ότι έχουν ακόμη ένα εγγόνι ή μια εγγονή στην Αφρική.
Το μεγαλείο της αγάπης και της προσφοράς είναι δώρο του Θεού στους ευσεβείς ανθρώπους για να νοημαδοτούν τη ζωή τους και να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές δυσκολίες και δοκιμασίες του καθημερινού βίου με αισιοδοξία και πίστη στο Θεό, ότι μπόρα είναι και θα περάσει.
Το φάρμακο της θεραπείας της ταραγμένης εποχής μας είναι το μεγαλείο της προσφοράς και της αγάπης, όπως κάνουν όλοι εκείνοι που στηρίζουν τόσο το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας στην ενορία τους, όσο και εκείνοι οι σύγχρονοι Ιεραπόστολοι που στηρίζουν άπορα και ορφανά παιδιά της Αφρικής, όπως στη Ζιμπάμπουε.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΟΡΣΑ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ»- ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που ξεκίνησε με παρότρυνση του Αλεξανδρινού Προκαθημένου κ. Θεοδώρου και υλοποιήθηκε από το Μητροπολίτη Γκάνας Γεώργιο, είναι η οργάνωση ενός πρότυπου νηπιαγωγείου για άπορα και ορφανά παιδιά με χρηματοδότηση της Αδελφότητας των Κρητικών της Νέας Υόρκης με ευθύνη του προηγούμενου Προέδρου Εμμανουήλ και της συζύγου του Όρσας Βελιβασάκη. Βρίσκεται σε μια άγονη, βραχώδη περιοχή, στη Μορέουα, που για να ταξιδέψει κανείς τα τετρακόσια περίπου χιλιόμετρα και να επιστρέψει ασφαλής πρέπει να έχει τη προστασία του Θεού. Είναι ένας άσχημος χωματοδρόμος (σε μερικά σημεία δεν υπάρχει δρόμος) με μεγάλα χαλασμένα αυλάκια και τεράστιους βράχους που ούτε τα τρακτέρ μπορούν να περάσουν, μόνο μπουλτόζες με καδένες μπορούν να περάσουν με κίνδυνο όμως να σπάσουν.
Το Νηπιαγωγείο κτίστηκε και φέρει το όνομα «Όρσα Βελιβασάκη» για να τιμηθεί η σύζυγος του αγαπητού μας κ. Μανώλη. Η περιοχή αυτή είναι τόσο παραμελημένη που οι ιθαγενείς που ζουν εκεί σε καλύβες δεν έχουν ούτε πόσιμο νερό ούτερ ρεύμα. Έτσι τους βοηθήσαμε να ανοίξουμε μια διάτρηση και να έχουν επιτέλους πόσιμο νερό. Το νερό που χρησιμοποιούσαν από το διπλανό ποτάμι είναι μάλλον δηλιτηριασμένο γιατί συνέχεια έχουν στομαχικές διαταραχές, διάρροιες και πονοκεφάλους, πλένουν τα ρούχα τους εκεί και ταυτόχρονα είναι κι ο ανοικτός χώρος για τα ζώα της περιοχής και για τα ήρεμα και τα άγρια.
Στη τελευταία μου επίσκεψη στην Νέα Υόρκη μετά την εκπροσώπηση του Πατριαρχείου μας και του Πατριάρχου μας Θεοδώρου στο Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Κίνγκστον της Τζαμάϊκας, είχα την ευκαιρία να συναντήσω το ζεύγος Βελιβασάκη, όπου μετά την ενημέρωση μου, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε και στην ετοιμασία των θρανίων και των καθισμάτων για την ομαλή λειτουργία αυτού του σημαντικού για την περιοχή νηπιαγωγείου, με τη βοήθεια πάλι της Αδελφότητας των Κρητικών.
ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ – ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Έτσι τη Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012, με τη συνοδεία της κ. Διβάρης, μιας αξιόλογης Ελληνίδας που ζει για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια στο Ζιμπάμπουε (είναι 85 χρονών) και της κ. Παξίνας (σύζυγος βουλευτού της περιοχής) και τη βοήθεια της γνωστής οικογένειας της Ελληνικής παροικίας κ. Ψύλλου που μας παραχώρησε ένα φορτηγό αυτοκίνητο για τη μεταφορά των θρανίων και των καθισμάτων ξεκινήσαμε να επισκεφθούμε το νηπιαγωγείο μας. Μαζί μας πήραμε και πράγματα που μας στείλανε με τη βοήθεια του Συνεργατικού Λεμεσού ευσεβείς χριστιανοί από την Κύπρο, όπως παιδικά παιχνίδια, γραφική ύλη και μερικά τρόφιμα και χυμούς για τα παιδάκια της περιοχής που θα συναντούσαμε. Ο οδηγός μας δεν ήρθε στη Μητρόπολη για να μας πάρει, μας ειδοποίησε ότι υπήρχαν πλημμύρες στο χωριό του κι ο χωματόδρομος του χωριού του έκλεισε. Έτσι αποφασίσαμε να οδηγήσω εγώ μέχρι κάποιου σημείου που ο δρόμος ήταν υποφερτός και στη συνέχεια ο βουλευτής της περιοχής θα φρόντιζε με ειδικό λαντρόβεν να μας μεταφέρει ο οδηγός του στο χωριό όπως κάναμε και παλαιότερα. Τελικά το λαντρόβεν που θα μας έστελλε ο βουλευτής της περιοχής δεν έφτασε ποτέ του, μας ειδοποιήσαν, αφού περιμέναμε για τρεις ώρες, ότι χάλασε στο δρόμο που ερχόταν να μας πάρει. Στο μεταξύ το φορτηγό είχε φύγει ενωρίτερα για να ξεφορτώσει και να επιστρέψει στη πόλη. Η επιλογή μας ήταν ή να περπατήσουμε ή να ρισκάρουμε με το παλαιό αυτοκίνητο της Μητρόπολης, ένα τουότα εικοσιδύο χρονών, η απόσταση του δυσκολότερου μέρους του δρόμου είναι περίπου δώδεκα χιλιόμετρα. Επειδή δεν έβρεχε είπαμε να δοκιμάσουμε να πάμε με το αυτοκίνητο κι ο Θεός Βοηθός. Συνέχεια υπήρχαν αυτοκίνητα σπασμένα ή σταματημένα για να αλλάξουν μια χαλασμένη ρόδα, μερικά ήταν παρασυρμένα έξω από το δρόμο μέσα σε βράχια και δέντρα και θάμνους. Η Παξίνα μας εξήγησε ότι όταν υπάρχει καταιγίδα, ο δρόμος αυτός μετατρέπεται σε πατινάζ κι όλα είναι απρόβλεπτα. Τους παρακάλεσα να προσευχηθούμε και να προχωρήσουμε, είπαμε το «Πάτερ ημών» αρκετές φορές, μετά και το «Πιστεύω» και πολλούς άλλους ύμνους των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων. Πάντως φτάσαμε με το αυτοκίνητο γερό.
Η χαρά που ζήσαμε όταν συναντήσαμε τα άπορα και ορφανά παιδάκια της περιοχής ήταν τόσο μεγάλη που ξεχάσαμε αμέσως όχι μόνο την ταλαιπωρία μας να φθάσουμε, αλλά και την αγωνία μας για την επιστροφή σε περίπτωση που θα έβρεχε. Στο μεταξύ είχα ήδη τα σχέδια μου. Θυμάμαι πριν δεκαπέντε χρόνια στην Κένυα, όταν ένα χειμωνιάτικο Κυριακάτικο πρωϊνό πηγαίναμε σε ένα απομακρυσμένο χωριό για να χειροτονήσω ένα ιθαγενή κληρικό το π. Σαμουήλ, παρ’ όλο που οδηγούσαμε ένα καινούργιο δυναμικό πατζέρο, από τις δυνατές βροχές, ο χωματόδρομος έγινε πραγματικό επικίνδυνο πατινάζ με αποτέλεσμα να βρεθούμε μέσα σε θάμνους έξω από το δρόμο. Περπατήσαμε κάπου πέντε χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο χωριό να κάνουμε τη χειροτονία, χωρίς να σταματήσουμε να ανησυχούμε τι θα κάνουμε με το αυτοκίνητο. Μερικοί ιθαγενείς φοιτητές από άλλες χώρες που με ρωτούσαν κάπως φοβισμένα τι θα κάνουμε, χωρίς και εγώ να ξέρω πως θα λύσουμε το πρόβλημα, απλώς τους είπα να μη ανησυχούν κι όλα θα τα φροντίσει ο Θεός. Και πράγματι όταν το απόγευμα πήγαμε πίσω στο αυτοκίνητο με φτιάρια και σχοινιά για να το βγάλουμε έξω από τις λάσπες και τους θάμνους που μας παρέσυρε το πρωϊ, όλα είχαν ξηρανθεί, δεν ήταν γλιστερός ο δρόμος. Μπήκα μέσα, το ξεκίνησα, και σαν να μη συναίβενε τίποτα με μεγάλη ευκολία επανάφερα το πατζέρο στο δρόμο, μπήκαν όλοι μέσα και χωρίς καμμιά δυσκολία φθάσαμε ασφαλείς πίσω στη Ναϊρόμπι, δεν ξέρω αν ήταν θαύμα, πάντως με τη βοήθεια του Θεού τα καταφέραμε. Μετά από αυτή την προσωπική εμπειρία ήξερα πως να αντιμετωπίζουμε τις ξαφνικές καταιγίδες. Υπομονή μέχρι να σταματήσει η δυνατή βροχή και υπομονή μέχρι να ξηρανθεί ο δρόμος, η ξήρανση στην Αφρική, ανεξάρτητα από την έκβαση μιας καταιγίδας, δεν παίρνει περισσότερο από μια- δυό ώρες, το κλίμα είναι τροπικό, άλλωστε οι βροχές συμβαίνουν μόνο την εποχή του καλοκαιριού, τον χειμώνα δεν έχουμε βροχές. Έτσι το σχέδιο μου ήταν αν έβρεχε να μη ρισκάρουμε και τις ζωές μας, ήταν να σταματήσουμε να περιμένουμε να ξηρανθεί ο δρόμος, ή μάλλον εκείνο το μεγάλο ακατέργαστο ανώμαλο βραχώδες αυλάκι που το λένε δρόμον.
Παραδώσαμε τα θρανία, τα καθίσματα, δώσαμε χριστουγιεννιάτικα παιχνίδια στα παιδάκια, έστω κι αν πολλά απ’ αυτά ήσαν μισοχαλασμένα, ήταν η μεγαλύτερη ευτυχία της ζωής τους αυτών των παιδιών γιατί ίσως να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που έπαιρναν αυτοκινητάκια και παιχνίδια, τους μοιράσαμε μερική γραφική ύλη και τους ετοιμάσαμε σάντουϊτς και χυμούς, μας τραγούδησαν, χορέψαμε μαζί τους μερικούς παραδοσιακούς αφρικάνικους χορούς. Ξεκινήσαμε πολύ πρωϊ για να φτάσουμε κοντά τους, γύρω μετά το μεσημέρι. Μέσα σ’ αυτή την έρημη και άγονη περιοχή γευθήκαμε τη χαρά του Παραδείσου με τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε με τα αθώα παιδάκια που συναντήσαμε. Ο κόπος μας διαλύθηκε, όπως και ο φόβος μας για την επιστροφή. Πριν να νυκτώσει ξεκινήσαμε για την επιστροφή αρχίζοντας πάλι όλες τις προσευχές.
Στο μεταξύ συνέβησαν δύο πολύ παράξενα φαινόμενα, το πρώτον είναι ότι συνήθως επειδή είναι η εποχή των βροχών, κάποια στιγμή ενώ όλοι μας είμαστε έξω από την αίθουσα του Νηπιαγωγείου ο καιρός άλλαξε, μερικές αστραπές, μερικές βροντές κι οι πρώτες σταγόνες, μικροί μεγάλοι έτρεξαν όλοι να μπουν μέσα, γνωρίζοντας ότι θα ακολουθήσει δυνατή βροχή. Χωρίς να το καταλάβω έμεινα μόνος μου έξω κοιτάζοντας τον Ουρανό, και πριν να προλάβω να σκεφθώ ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα για επιστροφή, τα βαριά σύννεφα διαλύθησαν ξαφνικά κι ο ήλιος άρχισε να μας καίει. Κοίταζαν όλοι παράξενα τον Ουρανό, δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί, ήρθαν όλοι έξω. Άρχισαν οι ομιλίες, τα τραγούδια και οι χοροί. Σε κάποια στιγμή τελειώσαμε. Κάποιοι μας έφεραν να μας πωλήσουν ντομάτες, παραδοσιακό βούτηρο που φτιάχνουν με τα φυστίκια και μερικά εργόχειρα των μητέρων, τα αγοράσαμε όλα με 200 δολλάρια και τα μοιράσαμε στα παιδιά. Το βούτηρο το δώσαμε σε μια οικογένεια με δεκαπέντε παιδιάκια που έχουν τον ίδιο πατέρα με τέσσερις διαφορετικές μητέρες, η πολυγαμία στην Αφρική είναι ακόμη ένας δυνατός θεσμός που θα πάρει αρκετό χρόνο με τη βοήθεια της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας να καταργηθεί και να υιοθετηθεί πλήρως η μονογαμία.
Το δεύτερο παράξενο φαινόμενο που μας εσυνέβη κατά την επιστροφή μας δεν είναι ότι δεν μας έσπασε κανένα λάστιχο ή να μας χαλάσει το αυτοκίνητο όταν πολλές φορές κτυπούσε από κάτω από τα αυλάκια, τις λαγκούβες και τα βράχια και τις μεγάλες πέτρες, αλλά ότι μέχρι να φύγουμε από το χωματόδρομο δεν είχε πέσει ούτε σταγόνα βροχής. Μόλις πιάσαμε τον άσφαλτο για να επιστρέψουμε στο Χαράρε, έβρεχε και μάλιστα δυνατά, ο δρόμος ήταν πλημυρισμένος. Και έβρεχε συνέχεια μέχρι την επιστροφή μας.
Όσο κι όμως κι αν μας βοηθάει ο Θεός υπάρχουν και πράγματα που φταίμε και εμείς για τις καθημερινές μας ταλαιπωρίες. Αφού άφησα τις κυρίες στο σπίτι τους, πήγα κατακουρασμένος και γεμάτος χώματα στη Μητρόπολη, μόλις είχε νυκτώσει. Δυστυχώς δεν είχαμε ρεύμα, είναι κάτι συνηθισμένο στη Ζιμπάμπουε, κι όταν δεν έχουμε ρεύμα δεν έχουμε ούτε νερό. Είναι κι αυτό κάτι συνηθισμένο, γι’ αυτό μετά το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Σομαλία, τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ως τη χειρότερη χώρα να ζεις τη Ζιμπάμπουε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Θυμάμαι τον αγαπητό μου Καθηγητή Μακαριώτατον Άγιον Αλβανίας κ. Αναστάσιο που μας ξεσήκωσε κυριολεκτικά στα φοιτητικά μου χρόνια για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή που μας έλεγε ” στην Αφρική να θυμάσθε τρία πράγματα: ΥΠΟΜΟΝΗ, ΥΠΟΜΟΝΗ,ΥΠΟΜΟΝΗ». Ο Θεός να μας προστατεύει όλους μας. Καλή και ευλογημένη χρονιά για όλους μας. Η Ιεραποστολή πρέπει να στηριχθεί και να συνεχισθεί.
Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012

Η πρώτη ημέρα του 2012 στην Επισκοπή Μοζαμβίκης

 
Με επισημότητα κι εγκαρδιότητα εορτάστηκε η Πρώτη του Νέου Έτους, η Περιτομή του Χριστού και η μνήμη του Αγίου Βασιλείου στην έδρα της Επισκοπής Μοζαμβίκης. Ο θεοφ. Επίσκοπος κ. Ιωάννης είχε φροντίσει για όλα! Οργάνωσε μια μεγάλη γιορτή, στην οποία συμμετείχαν αρκετοί Ορθόδοξοι του Μαπούτο, κυρίως τα παιδιά που φοιτούν στο Σχολείο.

Η Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά ξεκίνησε με τα Τίμια Δώρα της Αγίας Τράπεζας και Αρτοκλασία, εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Αρχιεπισκόπου της Καισαρείας και υπέρ υγείας του Ιεροψάλτη του Καθεδρικού Ναού κ. Βασιλείου Σπανούδη και συνεχίστηκε στο Επισκοπείο, όπου ευλογήθηκε και κόπηκε η πατροπαράδοτη Βασιλόπιτα. Ο Επίσκοπος είχε έναν καλό λόγο για τον καθένα, έκοψε μάλιστα ιδιαίτερο κομμάτι για τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη της Αφρικανικής Ορθοδοξίας κ.κ. Θεόδωρο Β΄, καλώντας τούς παρευρισκόμενους να προσευχηθούν για την μακροημέρευσή Του, ώστε να προοδεύει -υπό την άγρυπνη και πολύτιμη καθοδήγησή του- το δυσχερές έργο της Ιεραποστολής. Διένειμε μάλιστα εκ μέρους Του αναμνηστικά δώρα στα παιδιά που είπαν τα Κάλαντα.

Ακολούθησε πλούσια τράπεζα, με άφθονα εδέσματα, στον κήπο του Επισκοπείου, όπου όλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην αναβίωση -κατά το δυνατόν- των πρωτοχριστιανικών "Αγαπών", που έχει εισαγάγει στην κατά Κυριακήν λατρευτική - κοινοτική ζωή της τοπικής Εκκλησίας ο οικείος Επίσκοπος. Ανάμεσα στους συμμέτοχους της Εορτής ήταν και ο Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στη Μοζαμβίκη κ. Άλκης Μακρόπουλος.