Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Συνάντηση Μητροπολίτη Αξώμης με την ηγεσία της Αιθιοπίας

Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2012   
0-axomis


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος ανταπέδωκεν επίσκεψιν εις τον Εξοχώτατον Πρέσβυν της Ελλάδος κ Νικόλαον Πρωτονοτάριον εις την Ελληνικήν Πρεσβείαν και έσχεν επί δίωρων συζήτησην σχετικώς με τα ζητήματα των Ελληνικών Παροικιών της Αιθιοπίας και του Τζιμπουτί.
Απασχολούν θέμα η λειτουργία των Ελληνικών Σχολείων που εκκρεμεί ακόμη η έλλειψης καθηγητού Θεολόγου και Φιλολόγου.
Ο κ. Πρέσβυς επέδειξε πλήρη κατανόηση και έλαβε μάλιστα αντίγραφο της προσφάτως αποσταλήσης επιστολής προς το Υπουργείον Παιδείας.
Μετά την επιστολήν ταύτην του Μητροπολίτου έσπευσε το Υπ. Παιδείας και επληροφόρησε τον Μητροπολίτην ότι αποστέλλει Θεολόγον καθηγητήν που θα διδάξη και μερικές ώρες Ελληνικών.
Λόγω της Παναφρικανικής Συνελεύσεως εις την Αδδίς Αμπέμπα υπάρχει μεγάλη κίνησης διότι αφίχθησαν Αρχηγοί Κρατών και Υπουργοί από όλες τις χώρες της Αφρικής.
Ο Μητροπολίτης προσκληθείς από τον Εξοχώτατον Υπουργόν Εξωτερικών της Αιγύπτου κ Mohamed K Amr μετέβη μετά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου και παρέστη εις δεξίωσιν εις την Πρεσβείαν Αιγύπτου επί τη επετείω της επαναστάσεως του Αιγυπτιακού Λαού την 25ην / 1 / 2011.
Εγένετο δεκτός με ιδιαίτερες τιμές από τον Εξοχ. Υπουργόν Εξωτερικών και τον Πρέσβυν της Αιγύπτου εις Αδδίς Αμπέμπα.
Παρόντες ήσαν ο Εξοχ. Υπουργός Εξωτερικών της Αιθιοπίας κ Hailemariam Dessalegn , ο Υπουργός Εμπορίου, ο Πρόεδρος του Αιθιοπικού Κοινοβουλίου και πολλές άλλες προσωπικότητες του δημόσιου βίου της χώρας.
Ο Σεβασμιότατος είχε συνομιλίαν με τον Υπ. Εξωτερικών της Αιγύπτου εις τον οποίον ο Μητροπολίτης εξέφρασε ευγνωμοσύνη και ευχαριστίας εκ μέρους της Α.Θ.Μ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ κ Θεοδώρου Β΄ δια την αγάπην του προς το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας και ο Υπουργός απήντησε ότι η Αίγυπτος και η Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων έχουν αδελφούς λαούς και θα είναι πάντοτε πρόθυμος δια ζητήματα του Πατριαρχείου με πολλήν αγάπην.
Εν συνεχεία με τον Υπουργόν Εξωτερικών της Αιθιοπίας συνομήλισαν δια τας αρμονικάς σχέσεις που υπάρχουν με αγάπην δια τους λαούς των δύο Κρατών και ότι και αυτοί ιστορικώς συνδέονται με πολλά κοινά σημεία και προσεκάλεσε τον Μητροπολίτην εις επίσκεψιν.


21


Ο Πρόεδρος της Βουλής εχάρην ιδιαιτέρως που συνηντήθη με τον Μητροπολίτην και του ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εγνώρισε.
Συνεζήτησαν εν συνεχεία δια την επιτροπήν της Ορθοδοξίας που αποτελουμένη από Βουλευτάς της Ελλάδος, Ρωσίας και Ουκρανίας τον επεσκέφθησαν την περασμένη εβδομάδα και συνεζήτησαν δια την συνεργασίαν την οποίαν και υπεσχέθη.
Ο Μητροπολίτης είχε συνομιλίαν με Πρέσβεις διαφόρων άλλων κρατών και εδέχθη πρόσκλησιν του Πρέσβεως των Ηνωμ. Αραβικών Εμιράτων.
Την Κυριακή 29ην/1 εγένετο η εορτή των Τριών Ιεραρχών με εκκλησιασμόν πλέον των ευσεβών Χριστιανών, των μαθητών των Ελλ. Σχολείων μετά των εκπαιδευτικών.
Ο Σεβασμιώτατος προέστη της Θ Λειτουργίας, ομίλησε δια την εορτήν και η εκλεκτή καθηγήτρια της Αγγ. Φιλολογίας κ.Μαρία Εξάρχου διακεκριμένη επιστήμων.
Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης συνεχάρη και ευλόγησε.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Μητροπολίτης μετέβη εις την Αρμενικήν Εκκλησίαν όπου ελειτούργησαν οι Σεβ Μητροπολίται Νέας Ιερσέης Choloyan Oshagan και Νέας Υόρκης Alemezian Nareg του Πατριαρχείου της Κιλικίας (Πατριάρχης Αράμ) και ο Επίσκοπο Nalbandian Armash Του Πατριαρχείου Αρμενίας ( Πατριάρχης Καρακίν Β΄) δια την Αρμενικήν παροικίαν και παρέστη εις την Θ. Λειτουργίαν επί ειδικής καθέδρας.
Εις το τέλος ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης προσεφώνησε τον Σεβ Μητροπολίτην κ Πέτρον με πολύ ωραία λόγια δια την συνεργασία εν τη αγάπη εις την Οικουμενικήν Κίνησιν, τας αδελφικάς τους σχέσεις με την Εκκλησίαν της Αρμενίας εν γένει και προσέφερε μίαν εικόνα χάρτινη της Υπεραγίας Θεοτόκου εκ μέρους του Πατριάρχου Καρακίν Β και ετέραν εικόνα του Ιησού Χριστού εκ μέρους του Πατριάρχου Κιλικίας Αράμ.
Ο Μητροπολίτης εν συνεχεία, ο οποίος είχε δεχθεί τα επισκέψεις των δύο Πατριαρχών εις την Ι. Μητρόπολιν παλαιοτέρα, που είπε ηυχαρίστησε δια τους ωραίους λόγους και τα δώρα, παρεκάλεσε τους Μητροπολίτας να υποβάλλουν τα σέβη του και τας ευχαριστείας του προς τους Πατριάρχας των, ανεφέρθη μεταξύ άλλων εις το γεγονός της ενότητος των Ορθοδόξων Εκκλησιών των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών εις τας σχέσεις του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και της Ελλάδος μετά της Αρμενικής Εκκλησίας και της Αρμενίας ως και των εν διασπορά ευρισκομένων και συνέστησε να προσεύχονται όλοι δια το θέλημα του Θεού « ίνα πάντες εν ώσιν».
Ανταλήγησαν ασπασμοί και ελήφθησαν αναμνηστικαί φωτογραφείαι.
Ελυπήθησαν διότι δεν υπήρχε χρόνος να επισκεφθούν την Ι. Μητρόπολιν Αξώμης και να δεχθούν την φιλοξενία του Μητροπολίτου όπως άλλοτε.
Ήταν συγκινητικές στιγμές δια τους Εκκλησιαζομένους και δακρύοντες έψαλαν όλοι την Κυριακήν Προσευχήν.

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10764:2012-01-29-23-10-56&catid=26:2009-12-18-08-38-40

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου