Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Divine Liturgy at Holy Resurrection Cathedral in Jinja City, Uganda

 Uganda Orthodox Church - Holy Diocese of Jinja and Eastern Uganda 
Divine Liturgy today at Holy Resurrection Cathedral in Jinja City presided over by the Diocese Vicar General Rev. Fr. Chrysostomos Koolya. With the blessings of Bishop Silvester, Metropolitan Innocentios Byakatonda attended the service and after delivered a sermon basically focusing on maintain our true Orthodox faith with continuous Practice of all the aspects that truly define us as Orthodox Christians.

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/orthodoxjinjaandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου