Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Marcos Theodosi, Bishop of Kisumu and All Western Diocese of Kenya

 Lovi Nicholas 

His Grace Bishop Marcos Theodosi. The rulling Bishop of Kisumu and All Western Diocese of Kenya. Many years your Grace!

https://www.facebook.com/lovi.nicholas.3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου