Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

MISSION IS THE PURPOSE OF THE CHURCH... Kenya

 Bishop Neo Kong'ai 

MISSION IS THE PURPOSE OF THE CHURCH
The mark of a great church is not its seating capacity, but its sending capacity.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου