Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

"Axios to our newly ordained Deacon SOPHRONIOS..." Kenya

 Bishop Neo Kong'ai 

Axios to our newly ordained Deacon SOPHRONIOS. May good lead you to your desired destiny in serving him. May you serve the lord with all your heart and mind!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088837724797

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου