Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Νέο σχολείο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Σιέρρα Λεόνε...

 Rev Themi & Friends

"The Mission's new school in the KrooBay ghetto nearing completion much to the delight of the locals and their children. I am happy to announce that P4K has come on board to financially help the final stages of the construction inclyding a perimeter security wall.. Thank you P4K."

https://www.facebook.com/realRevThemi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου