Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

"Just arrived at Saint George Orthodox to place the foundation stone..." Kenya

 Neofitos Kong'ai

"Just arrived at Saint George Orthodox to place the foundation stone. Things are really looking good here.. the excitement is fantastic I love the spirit of team work for good."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου