Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Support 6 Priests for SAMP Month - OCMC


Orthodox Christian Mission Center - OCMC

COVID-19 has been especially hard on our indigenous Orthodox priests around the world. $50/month goes a long way for them, and with $3,600 we can support 6 for a whole year!
Please consider helping out!
Support 6 Priests for SAMP Month!
Support 6 Priests for SAMP Month!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου