Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

St Mamas day and blessing of the pets at the Metropolis, Rondebosch Cape Tow, South Africa, 27th September 2020

 Orthodox Metropolis Of Good Hope - Cape Town

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου