Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

"Α humble church better than the mud wall church..." Kenya

 Neofitos Kong'ai

"When I visited St. George Orthodox Church in Laikipia I promised them that we shall try our best to build a humble church better than the mud wall church as you can see below and the new one will also be big enough such that we can’t worship in a tent under the scourging heat from the sun.

Well, we have started putting materials together, the mud wall church is being demolished and soon we shall have something better than what I found. It will be simple but good. Work is on progress.
May Saint George intercede for us!"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου