Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Throwback to our 2018 Kenya youth team! (OCMC)

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Throwback to our 2018 Kenya youth team! We're getting virtual teams going now, and we're looking forward to when we can start to send in-person teams again!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου