Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

"Η My Rafiki δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για τον πολιτισμό, τα ήθη και την υποδομή των περιοχών ή των χωρών όπου δρα!"

 My Rafiki

"Η My Rafiki δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για τον πολιτισμό, τα ήθη και την υποδομή των περιοχών ή των χωρών όπου δρα!

Δεσμεύεται να καλλιεργήσει ανθρώπινες αξίες όπως η αγάπη και η αλληλεγγύη και να προάγει την ιδέα του εθελοντισμού, της ανιδιοτελούς προσφοράς στην υπηρεσία του ανθρώπου!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου