Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

Fr Themi Adamopoulo continues his work ministering to the poor even though EBOLA is rampant around him

Περισσότερα...   https://www.facebook.com/rev.themi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου