Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Sierra Leone: Yesterday he helped feed the poor, tomorrow he will do it again...


Yesterday he helped feed the poor, tomorrow he will do it again. He walks by faith and not by sight. Faith is his life, works are his actions. Join in his works, buy a bag of rice.

https://www.facebook.com/rev.themi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου