Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016

The newly enthroned Bishop Athanasios visits a primary school in Kenya

Orthodox Christian Mission CenterImages of missions: The newly enthroned Bishop Athanasios visits a primary school in Kenya. The growth of the Church can be seen in each one of these faces!

https://www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου