Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

The Orthodox Church took to the street at Waterloo, Sierra Leone to Glorify Jesus Christ...

P4K   Themi Adamopoulo
The Orthodox Church took to the street at Waterloo, Sierra Leone to Glorify Jesus Christ and Thank God for HIS mercy and Love!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου