Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Water need in St Irene Orthodox Mission, Kenya

Lord have mercy
 
 
Dear Brothers and Sisters in Christ, Glory to Jesus Christ!  Glory to Him forever! Life has no pattern and water is life This is on...
stirenemission.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου