Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

What & Who is PK4A (Pt 3 Sierra Leone)

 
A Blast from the Past
2009 Part 3 of Paradise Kids 4 Africa now Paradise 4 Kids
 
The charity Paradise Kids for Africa (PK4A) was first established in Australia to help Rev Themi and other missionaries in their calling from God; now with c...
youtube.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου