Κυριακή 17 Ιουνίου 2018

Ένας Πατέρας με 40 παιδιά στην Κένυα... Ας τον γιορτάσουμε!!

Habbil Lipesa Omukuba"Please take your time and wish me a blessed Father's day full of joy and happiness. A Father of more than 40 children .
Four biological children .Join me by supporting a child at saint Tabitha orphanage and God will bless you."

https://www.facebook.com/habbil.lipesaomukuba?hc_ref=ARQ4bsrtP53oZxde_HySjA0jIptrc2HZk-0m1SgyTT3hiz9MIZYO94EVRTiqWz688Kc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου