Σάββατο 23 Ιουνίου 2018

"Α lengthy meeting with HG Athanasios of Kisumu..."

St Barnabas Orthodox Orphanage & School
https://www.facebook.com/africanorthodox/?hc_ref=ARQfKhkT0zEIhDunFbNgRCWPY0sH-vpWdWPSV0i_8VMXF3YdPNyGN0EwQG-4_sM9fPw&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου