Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

"Feast Day of Sts Sergius and Vachus at St George's Cathedral of Cape Town, South Africa. 6th October 2020"

 Orthodox Metropolis Of Good Hope - Cape Town


https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-Of-Good-Hope-Cape-Town-728195990575320


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου