Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

"It's October, and that means it's Support a Mission Priest Month!"

 Orthodox Christian Mission Center - OCMC

It's October, and that means it's Support a Mission Priest Month! Click below to learn more, and please consider helping us reach our goal to subsidize 6 indigenous priests for a whole year!
Support 6 Priests for SAMP Month!
Support 6 Priests for SAMP Month! Έρανος για Orthodox Christian Mission Center - OCMC από Ocmc Alex

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου